INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍ JÍDELNY

24. - 31. 1. 2022 ŠJ nevaří
ŠJ se stěhuje do sokolovny.
Pokud chodí vaše dítě do školní družiny, připravte mu s sebou do školy krom svačiny ještě oběd. Ve ŠD NEBUDEME žákům obědy ohřívat.

1. 2. - 30. 6. 2022
- výdej obědů v sokolovně
- do jídlonosičů: 11.30 - 12.00

- na talíř: 12.00 - 14.00
- změny v objednávkách: do 12.00
- v nabídce bude pouze jedno hlavní jídlo
- podrobnější a aktuální informace na www.strava.cz

JEŠTĚ PROSINEC 2021 

HRDÁ ŠKOLA
Na šk. rok 2021/22 jsme se přihlásili do projektu Hrdá škola. Doufáme, že nám aspoň trochu zpestří šk. rok.
V jeho rámci je v každém měsíci vyhlášen netradiční den ve škole.
Více na www.hrdaskola.cz
Prosinec byl měsíc dobrých skutků.
Vyhlásili jsme akci "KNÍŽKA OD JEŽÍŠKA". Děti měly možnost přinést do školy již přečtené knihy, které jsme poté darovali do Nemocnice Pardubice. Zde se akce setkala s velkým nadšením a zaměstnanci dětského oddělení posílají poděkování všem zúčastněným žákům i jejich rodičům.
 

LEDEN 2022

  •   3. 1.   nástup po vánočních prázdninách   
  •   5. 1.   Burza středních škol - aula, ul. Školní, 1. patro, 14.30 - 17.30
                INFORMAČNÍ DEN - pro všechny třídy, 14.30 - 17.30
                vyučující jsou ve svých třídách nebo kabinetech (není p. uč. Soldánová, Dostálová)
  •   6. 1.   7.A - Semiramis, 3-hodinový preventivní program
  •   7. 1.   1.A - návštěva v ředitelně školy
  • 11. 1.   5.A, B, C - Planetárium Hradec Králové  

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

- testování bude probíhat ve všech třídách každé pondělí a čtvrtek (platí od 3. 1. do 16. 1. 2022)
- od 17. 1. 2022 bude testování probíhat každé pondělí
- pokud žák nebude v PO (ČT) přítomen, testuje se 1. den příchodu do školy
- testují se všichni žáci i zaměstnanci školy (i plně očkovaní, i ti v ochranné lhůtě po nemoci)
- pokud odmítnete nechat své dítě otestovat, musí po celou dobu vyučování, včetně pobytu ve ŠD, nosit ochranu úst
Pokud dítěti vyjde test pozitivní:
- informujeme o tom rodiče a žák čeká v izolační místnosti na vyzvednutí nebo v případě, že jste k tomu dali
  písemný souhlas, posíláme žáky samotné domů
- třída přechází do režimu test-to-stay (podrobně popsáno v letáku, který jste obdrželi přes Komens)
- e-žádanku vypisuje dítěti KHS, rodiče nekontaktují dětského lékaře
- o výsledku PCR testu informují rodiče bezodkladně TU
  v případě pozitivity řeší další hygienická stanice - třída nastupuje do karantény
  v případě negativity žák 
nastupuje do školy, ukončen režim test-to-stay ve třídě

INFORMACE VZHLEDEM KE ZVÝŠENÉ HYGIENICKÉ BEZPEČNOSTI

- při vyučování, ve ŠD a venkovních prostorách se žáci pohybují bez roušky, na chodbách, toaletách a ve ŠJ s ochranou úst
- pokud se vaše dítě setká s člověkem, u kterého se projeví podezření z nákazy, neposílejte ho, prosíme, do školy, dokud nebude nákaza potvrzena nebo vyvrácena PCR testy
- každá osoba starší 15-ti let se po budově školy musí pohybovat v respirátoru
- vstup rodičů (návštěv) do školy bude umožněn pouze po předchozí domluvě s vyučujícím, preferovat budeme vždy kontakty ve venkovních prostorách.
 
PROSBA RODIČŮM 

Pokud bude mít Vaše dítě jakékoliv sebemenší příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel, bolest hlavy, ucpané dutiny, zvýšená teplota, nevolnost, únava, ztráta čichu...) neposílejte ho do školy, nechte mu udělat PCR testy a teprve v případě jejich negativity jej do školy pošlete. 
Dále Vás prosím, pokud je Vaše dítě v karanténě, dodržujte jeho izolaci. Množí se případy, kdy děti jsou v karanténě, nemají žádné příznaky, běhají venku a zde se potkávají s dalšími zdravými dětmi. Teprve poté se ukáže, že dítě bylo pozitivní. Rodiče ostatních dětí jsou pak oprávněni rozzlobeni, že jejich dítě přišlo do styku s covid pozitivním žákem v karanténě. Ale škola v tomto případě nemá žádné pravomoci dodržování karantén kontrolovat. Ani dotyčné rodiče "napomínat". Je to na osobní zodpovědnosti každého z nás. 
Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci a věříme, že tento školní rok společně zvládneme, stejně jako ty dva předcházející. Nic jiného nám stejně nezbyde. 
M. Pacáková