Od 1. 3. 2021 (minimálně do 21. 3.) je zrušena prezenční výuka i pro žáky 1. a 2. tříd
Protože jsme s touto verzí počítali již v pátek 26. 2., žáci dostali od svých TU instrukce k průběhu distanční výuky a odnesli si vše potřebné ze školy domů.
TU budou o průběhu DV informovat své rodiče, v podstatě se vracíme k systému, který byl nastaven 14. 10. 
Rodiče žáků do 10 let mají nárok na ošetřovné, škola žádné potvrzení pro tyto rodiče nevystavuje.
Více informací o ošetřovném najdete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.
Všichni žáci mají v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně.

Nošení ochranných prostředků ve škole
Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je vstup do budovy školy povolen pouze s ochrannými prostředky (OP):
- respirátor (nebo podobný OP) bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně 95% (např. FFP2, KN95) nebo nanorouška.
Toto nařízení platí pro všechny osoby nad 15 let, pohybující se v prostoru školy - pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci, návštěvy...

Bez těchto typů OP nebude nikdo do budovy školy vpuštěn.
Pro žáky (v případě individuální konzultace ve škole, které jsou povolené) platí povinnost zdravotnické roušky nebo nanoroušky.

Zápis na školní rok 2021/22
Žádné oficiální stanovisko MŠMT k průběhu zápisů dětí na příští školní rok ještě nebylo vydáno, přesto předpokládáme, že zápisy opět neproběhnou klasickou formou. S největší pravděpodobností budeme děti zapisovat stejně jako v loňském roce - bez jejich přítomnosti. Jakmile bude oficiální informace vydána, budeme Vás informovat. 

Den otevřených dveří,
který se měl konat pro budoucí prvňáčky 4. 3. 2021 v budově v ul. Kladenská, se ruší. 

Zájmové kroužky,
do kterých se žáci přihlásili během září 2020 a které byly zaplaceny, budou finančně vyrovnány na konci tohoto školního roku. Kroužky zatím nebyly v provozu a pokud se vůbec neotevřou, bude Vám vrácena plná částka. Pokud bude možnost je v jarních měsících ještě otevřít, bude Vám vrácena poměrná částka. 
Od 22. 2. otevíráme distančně kroužky Příprava na PZ z M a Příprava na PZ z ČJ pro přihlášené žáky z
9. ročníků. Kroužky budou probíhat on-line, na jejich termínu a času se domluví vedoucí kroužků (p. uč. Prokopová a p. uč. Waldhansová) s konkrétními žáky. Kroužky budou probíhat do konání PZ na SŠ.

Výuka od  1. 3. 2021
Osobní přítomnost (= prezenční výuka) je zakázána všem žákům.
Všechny třídy přecházejí do odvolání na distanční výuku.

Rozvrhy online výuky
- aktuální rozvrhy 5. - 9. tříd najdete na našich web stránkách v záložce Rozvrh
- 1. - 4. třídy si vytvoří vlastní rozvrh dle předešlých zkušeností, s nímž seznámí rodiče TU
- nadále budou pro online výuku platit tato minimální pravidla:
     1. a 2. třídy - 7 online vyuč. hodin / týden
     3. a 4. třídy - 10 online vyuč. hodin / týden
     5. třídy - 3h M, 3h Čj, 2h Aj, 2h Vl + Př / týden
     6. a 7. třídy - 2h: M, Čj, Aj + 1h: Rj/Nj, F, D, Z, Př
     8. třídy - 3h: M + 2h: Čj, Aj + 1h: Rj/Nj, F, CH, D, Z, Př
     9. třídy - 3h: M, Čj + 2h: Aj + 1h: Rj/Nj, F, CH, D, Z, Př  
     ostatní hodiny a předměty budou vyučovány ofline 
     Hv, Vv, Tv, Pč, ČsP - tyto předměty budou z distanční výuky vypuštěny bez náhrady
- žáci na distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd
- obědy do jídlonosičů se budou vydávat pouze v jídelnou přesně stanovený čas (viz https://jidelnaprelouc.webnode.cz/)

Distanční výuka je povinná, včetně absolvování online hodin. Pokud se žák hodiny nezúčastní, musí
ji zákonný zástupce omluvit do ŽK (včetně důvodu nepřítomnosti) a bude se započítávat do celkové absence.
Při on-line hodinách chceme své žáky vidět, že tam jsou, pracují, reagují na nás. Nebudeme tudíž tolerovat
vypnuté web kamery.

Úplata za školní družinu - 3. třídy
Žáci 3. tříd budou platit ŠD až po návratu do školy. Částka za příslušný počet měsíců v období leden - červen 2021 bude pokrácena o 150 Kč za cca polovinu října (50 Kč) a celý listopad (100 Kč), kdy byla ŠD z Nařízení vlády uzavřena. Konkrétní částku vám sdělí vedoucí ŠD. Žáci neměli možnost chodit do ŠD v lednu, v únoru a pravděpodobně ani v březnu. Pokud by se otevřela ŠD pro žáky 3. tříd v dubnu, činila by úhrada 150Kč. Odečet se uskutečňuje pouze za období, kdy byla ŠD uzavřena Nařízením vlády, nikoli za období, kdy jste své dítě do ŠD z jakýchkoli důvodů neposílali, i když bylo přihlášeno a ŠD fungovala.

Děkujeme všem rodičům za pochopení a za spolupráci.

Sběr umělohmotných víček skončil - nemáme pro ně již odběratele. Pokud byste nějakého znali,
dejte nám vědět.
Sběr pomerančové a citronové kůry se uskuteční i v tomto školním roce. Sbírejte s námi!

Školní psycholožka

I během tohoto období je našim žákům i Vám, rodičům, k dispozici školní psycholožka. Můžete ji kdykoliv kontaktovat na t. č. 603 113 759 a domluvit si s ní telefonickou nebo osobní schůzku.
Nebo prostě jen požádat o radu.

Vážení rodiče,
v 5. - 9. třídách používáme elektronické ŽK

Návod na spuštění a používání aplikace najdete ZDE.
Přístupové údaje není možné sdělit jinou cestou, než zákonnému zástupci (ZZ) osobně (GDPR).
Nově příchozím žáků předají hesla po domluvě třídní učitelé.
Veškerá další korespondence – omlouvání žáků, změny v rozvrhu hodin, výběr peněz… bude zatím stále probíhat v listinné podobě přes ŽK.
V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte našeho ICT správce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Věříme, že používání této aplikace bude i pro Vás přínosné a děkujeme Vám za spolupráci.