Uzavření klasifikace za I. pololetí 2020/21
Pedagogická rada, která uzavírá známky za I. pololetí, se koná 25. 1. 2021. Do této doby se ani třídní schůzky ani informační den již neuskuteční. V případě, že potřebujete jakékoliv informace ke klasifikaci vašeho dítěte, kontaktujte telefonicky nebo emailem konkrétního vyučujícího. Všechny známky žáků 5. - 9. tříd najdete v elektronické ŽK, v aplikaci Bakaláři. Klasifikace bude vycházet z nich.

Výuka od 4. 1. 2021
Osobní přítomnost (= prezenční výuka) je povolena pouze žákům 1. a 2. tříd, ostatní třídy mají povinné distanční vzdělávání.
Tato varianta platí minimálně do 22. 1. 2021.

3. - 9. třídy
Rozvrhy online výuky pro žáky 3. - 9. tříd

- budou platit stejné, jako v období do 30. 11. 2020
- aktuální rozvrhy 5. - 9. tříd najdete na našich web stránkách v záložce Rozvrh
- 3. - 4. třídy si vytvoří vlastní rozvrh dle předešlých zkušeností, s nímž seznámí rodiče TU
- nadále budou pro online výuku platit tato minimální pravidla:
     3. a 4. třídy - 10 online vyuč. hodin / týden
     5. třídy - 3h M, 3h Čj, 2h Aj, 2h Vl + Př / týden
     6. a 7. třídy - 2h: M, Čj, Aj + 1h: Rj/Nj, F, D, Z, Př
     8. třídy - 3h: M + 2h: Čj, Aj + 1h: Rj/Nj, F, CH, D, Z, Př
     9. třídy - 3h: M, Čj + 2h: Aj + 1h: Rj/Nj, F, CH, D, Z, Př  
     ostatní hodiny a předměty budou vyučovány ofline 
     Hv, Vv, Tv, Pč, ČsP - tyto předměty budou z distanční výuky vypuštěny bez náhrady
- žáci na distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd
- obědy do jídlonosičů se budou vydávat pouze v jídelnou přesně stanovený čas (viz https://jidelnaprelouc.webnode.cz/)

Distanční výuka je povinná, včetně absolvování online hodin. Pokud se žák hodiny nezúčastní, musí
  ji zákonný zástupce omluvit do ŽK (včetně důvodu nepřítomnosti) a bude se započítávat do celkové absence.
  Při on-line hodinách chceme své žáky vidět, že tam jsou, pracují, reagují na nás. Nebudeme tudíž tolerovat
  vypnuté web kamery.

1. a 2. třídy
Pokyny pro všechny žáky na prezenční výuce
- do školy nesmí žák s projevy nemoci - kašel, rýma, zvýšená teplota...
- při vstupu do školy si žák musí vydezinfikovat ruce
- žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (tzn. i ve ŠD)
- vzhledem k povinnosti častého větrání je potřeba se do školy více obléknout
- je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
- třídy mají rozpis ranního nástupu do školy tak, aby se větší množství žáků neshlukovalo před budovou,
  prosíme dodržujte ho a neposílejte děti do školy příliš brzy
- je zakázán pohyb žáků mezi patry
- ŠD bude pro žáky 1. a 2. tříd fungovat odpoledne formou 1 třída = 1 oddělení, ráno s omezením
  podrobnosti se dozvíte od svých TU

Úplata za školní družinu
1. a 2. třídy
Během ledna budou platit ŠD žáci 1. a 2. tříd. Z částky 600 Kč (za měsíce leden až červen) vám bude odečteno 100 Kč za cca polovinu měsíců října (50 Kč) a listopadu (50 Kč), kdy žáci 1. a 2. tříd neměli možnost chodit do ŠD. Budete tedy platit částku 500 Kč. Odečet se uskutečňuje pouze za období, kdy byla ŠD uzavřena Nařízením vlády, nikoli za období, kdy jste své dítě do ŠD z jakýchkoli důvodů neposílali, i když bylo přihlášeno a ŠD fungovala.

3. třídy
Žáci 3. tříd budou platit ŠD až po návratu do školy. Částka za příslušný počet měsíců v období leden - červen 2021 bude pokrácena o 150 Kč za cca polovinu října (50 Kč) a celý listopad (100 Kč), kdy byla ŠD z Nařízení vlády uzavřena. Konkrétní částku vám sdělí vedoucí ŠD. Je velmi pravděpodobné, že žáci nebudou chodit do ŠD ani v lednu, ale v únoru už ano. V tom případě by to bylo 350 Kč. Odečet se uskutečňuje pouze za období, kdy byla ŠD uzavřena Nařízením vlády, nikoli za období, kdy jste své dítě do ŠD z jakýchkoli důvodů neposílali, i když bylo přihlášeno a ŠD fungovala.

Děkujeme všem rodičům za pochopení a za spolupráci.

Sběr umělohmotných víček skončil - nemáme pro ně již odběratele. Pokud byste nějakého znali,
  dejte nám vědět.
Sběr pomerančové a citronové kůry se uskuteční i v tomto školním roce. Sbírejte s námi!

Školní psycholožka

I během tohoto období je našim žákům i Vám, rodičům, k dispozici školní psycholožka. Můžete ji kdykoliv kontaktovat na t. č. 603 113 759 a domluvit si s ní telefonickou nebo osobní schůzku.
Nebo prostě jen požádat o radu.

Vážení rodiče,
v 5. - 9. třídách používáme elektronické ŽK

Návod na spuštění a používání aplikace najdete ZDE.
Přístupové údaje není možné sdělit jinou cestou, než zákonnému zástupci (ZZ) osobně (GDPR).
Nově příchozím žáků předají hesla po domluvě třídní učitelé.
Veškerá další korespondence – omlouvání žáků, změny v rozvrhu hodin, výběr peněz… bude zatím stále probíhat v listinné podobě přes ŽK.
V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte našeho ICT správce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Věříme, že používání této aplikace bude i pro Vás přínosné a děkujeme Vám za spolupráci.