great site tube video
http://limetorrent.biz torrent i was reading this

Celoroční aktivity

Projektové dny

 • Adventní sobota ve škole - výroba a prodejní výstava adventních a vánočních dekorací - 2. 12. 2017
 • Velikonoční jarmark s dílnami - výroba a prodejní výstava velikonočních dekorací spojená a vyhlášením soutěže "O nejkrásnější velikonoční vajíčko" - 17. 4. 2019

I. stupeň        

 • Ochrana člověka za mimořádných událostí - šestihodinový projekt pro celý I. st. najednou, jaro 2018
 • Dvoudenní projekt pro celý I. stupeň zaměřený tematicky - téma je každý rok jiné, bude upřesněno
 • Den dětí - v termínu kolem 1. 6. 2018, den plný soutěží a her za organizační pomoci žáků z II. stupně

II. stupeň

 • Ochrana člověka za mimořádných událostí - šestihodinový projekt pro celý II. st. najednou, 25. 10. 2017
 • Rozumíme penězům - dvoudenní projekt na finanční gramotnost, jaro 2018
 • Sportovní den - červen 2018, celý den věnován sportovním a soutěžním aktivitám

Školní družina

 • "S knihami jsme kamarádi" - rozvoj dětské osobnosti prostřednictvím knihy. V rámci projektu se žáci přirozenou cestou formou her a informací naučí poznávat různé druhy knih a časopisů, seznámí se s pojmy spisovatel, ilustrátor, básník … V závěru projektu proběhne akce „Babiččino čtení“.
 • "Svět poníků" - poníci zmizeli ze „světa poníků“ a jedině všichni společně jim můžeme pomoc dostat se zpátky. Tak začíná letošní celoroční družinová hra. Děti mohou poníky zachránit, pouze pokud budou v každém měsíci plnit různé aktivity, které se hodí k povaze jednotlivých poníků. Aktivity směřují především k prohloubení kamarádských vztahů mezi dětmi, laskavosti, upřímnosti, štědrosti, radosti, moudrosti… A o těchto hezkých vlastnostech to celé vlastně je.

Ročníkové projekty  (jednodenní)

 • 1. ročník: Máme rádi zvířata
 • 2. ročník: Svět pohádek
 • 3. ročník: Já člověk
 • 4. ročník: Já a můj domov
 • 5. ročník: Putujeme po Evropě
 • 6. ročník: Poznáváme se navzájem - zaměřeno na vytvoření pozitivních vztahů v nových kolektivech
 • 7. ročník: Lyžařský výcvik
 • 8. ročník: Vyber si své povolání
 • 9. ročník: Loučíme se se školou

Další akce

Netradiční zahájení školního roku pro prvňáčky - jízda v kočárech tažených koňmi Národního hřebčína Kladruby n. Labem - 4. 9. 2017.

Plavání pro 2. a 3. ročník - tyto třídy absolvují kurzy plavání (10 lekcí po 2 hodinách v každém ročníku) v pardubickém bazénu. Plavání je od šk. roku 2017/18 dle rozhodnutí MŠMT povinné.
2.A, B, C: 14. 9. - 30. 11. 2017
3.A, B, C: 12. 2. - 30. 4. 2018

Pobytově - poznávací zájezd pro zájemce o německý jazyk do SRN - Sebnitz. Návštěva místní školy a společné akce s tamními žáky, 18. - 22. 9. 2017.

Ředitelské volno - 29. 9. 2017.

"U školy snad straší?!" - podzimní strašidelná procházka parkem u budovy I. stupně, připravená pro předškoláky a malé školáky - 25. 10. 2017, 19.00 - předškoláci, 20.00 - 1. a 2. třídy.

Den otevřených dveří v 1. třídách - 8. 11. 2017, 1. - 3. vyučovací hodina, ostatní třídy dle domluvy rodičů s TU.

Muzikál Romeo a Julie, Hybernia - žáci 9. ročníku každoročně navštíví vybrané muzikálové představení v Praze - 21. 11. 2017.

Podzimní dílnička - odpoledne pro předškoláky a jejich rodiče, věnované seznámení se se školou a tvorbě podzimních dekorací - 15. 11. 2017, 16.00.

Adventní sobota ve škole - adventní sobotní dopoledne. Děti si mohou v dílnách  za pomoci učitelů, rodičů nebo prarodičů vyrobit adventní a vánoční dekorace - 2. 12. 2017 (ob rok se střídá s Vánoční akademií).

Lyžařský kurz - pro žáky 7. a vyšších ročníků, chata Slovanka, Horní Maxov - středisko Severák; 200 Kč na dopravu přispívá žákům 7. tříd KPZŠ - 20. 1. - 27. 1. 2018.

Návštěva České filharmonie v Rudolfinu - pro zájemce z řad 5. - 9. ročníků, koncert České filharmonie v Rudolfinu s názvem "Čtyři kroky do Nového světa aneb Čí je Má vlast?", autobus hrazen z KPZŠ - 26. 1. 2018.

Den otevřených dveří v budově I. stupně v ul. Kladenská - 7. 3. 2018, 15.00 - 17.30.

Zápis do 1. tříd - 6. 4. 2018, 14.00 - 18.00.

Pobyt v přírodě zaměřený na sport a turistiku - pro žáky 3. ročníku, květen nebo červen 2018. 

Pobyt v přírodě zaměřený na anglický jazyk - pro žáky 5. ročníku, 28. 5. - 1. 6. 2018.

"Seznámení se školou" - odpoledne pro předškoláky. Hodina strávená hravou formou v budoucí třídě se svojí třídní učitelkou a novým kolektivem. Bez přítomnosti rodičů -  7. 6. 2018, 16.00.

Třídní schůzka rodičů předškoláků - 14. 6. 2018, 16.30. 

Rozloučení s vycházejícími žáky - slavnostní zakončení školní docházky pro žáky 9. tříd - 27. 6. 2018, kino Přelouč.

Návštěva divadla - jednou za školní rok navštíví všechny třídy vybrané vhodné představení ve VČD v Pardubicích nebo v Klicperově divadle v Hradci Králové, doprava bude dětem hrazena z prostředků Klubu přátel školy.
Vyjma 9. tříd, které navštíví divadlo nebo Muzikál v Praze.

Návštěva kina - při příležitosti závěru kalendářního roku, závěru školního roku nebo při zajímavé nabídce navštíví oba stupně filmové představení v místním kině.

Projekt Zdravé zuby - zapojení žáků I. stupně do celorepublikového projektu.

Sběr starého papíru - v předem oznámených termínech mezi budovou II. stupně a školní jídelnou. Dvakrát za školní rok - podzim, jaro (podzimní sběr: 10. - 12. 10. 2017).

Sběr pomerančové a citronové kůry - bude probíhat od listopadu do dubna na celé škole.

Sběr víček od PET lahví - probíhá po celý školní rok, víčka budou předána rodičům Elišky ze Svítkova, která trpí Rettovým syndromem.

Školní knihovna - v budově I. i II. stupně otevřena pro žáky jednou týdně. Půjčovné zdarma. Každý rok dokupovány nové tituly. Výpůjční doba v  knihovnách: I. stupeň: úterý 7.40 - 8.00 nebo po dohodě s učitelkou
                                                                         II. stupeň: středa 7.40 - 8.00 nebo po dohodě s učitelkou.

Logopedická náprava - logopedická asistentka pracuje individuálně s dětmi s poruchami řeči.

Akce "školní mléko" - zdarma dvakrát za měsíc neochucené mléko žákům obou stupňů.

Ovoce do škol - žáci obou stupňů dostávají jednou za týden zdarma čerstvé ovoce, zeleninu, ovocné nebo zeleninové šťávy.

"Prevence na 1. místě" - v rámci této akce Městská policie Přelouč pořádá besedy se žáky na vybraná témata.

Valentýnské srdíčko - výtvarná celoškolní soutěž.

Velikonoční vajíčko - výtvarná celoškolní soutěž, vždy je součástí Velikonočního jarmarku.

Pěvecká, recitační a přírodovědná soutěž - proběhne na každém stupni, vítězové postupují do okresního kola.

Akce školního sportovního klubu
- sportovní turnaje mezi třídami
- Sportovní den II. stupeň
- návštěva kuželny všemi ročníky II. stupně
- účast v okrskových kolech - florbal, basketbal, vybíjená (pořadatel), odbíjená, kopaná ...
- účast na okresních (krajských) finále (pokud postoupíme)
- organizace okresního finále v odbíjené chlapců
                  okrskového kola v basketbalu dívek, florbalu chlapců, vybíjené Ch i D 
- účast na McDonald´s Cupu - I. stupeň
- účast na dalších sportovních akcích dle nabídky