Zájmové kroužky

NABÍDKA  ZÁJMOVÝCH  KROUŽKŮ  NA ŠKOLNÍ  ROK  2017/2018

NÁZEV KROUŽKU

PRO ROČNÍK

VEDOUCÍ KROUŽKU

ČASOVÁ DOTACE

DEN

ČAS

CENA

Logopedie

1. - 2. + předškoláci

Mrkvičková

dle počtu přihlášených dětí

ÚT, ČT

dle domluvy s rodiči

400,-

Keramický

1. - 9.

Mňuková

2h / 1 x za 14 dní

ST

14.30 – 16.30

600,-

Keramický

1. - 5.

Tužilová

2h / 1 x za 14 dní

PO

14.30 – 16.30

600,-

Florbal

1. - 3.

Hejný

1h / týden

ST

14.00 - 15.00

400,-

Florbal

4. - 7.

Hejný

1h / týden

14.00 - 15.00

400,-

Paličkování

3. - 9.

Kryštofová

2h / týden

ÚT

15.15 – 17.15

400,-

Vyšívání a pletení

7. – 9.

Neumannová

1h / týden

ČT

14.00 - 15.00

400,-

Hrátky s flétnou

1. - 2.

Kelnerová

1h / týden

ČT

14.00 - 15.00

400,-

Základy Nj

4. – 6.

Fritscherová

1h / týden

PO

14.00 - 15.00

400,-

Konverzace v Nj

7. – 9.

Fritscherová

1h / týden

ČT

14.00 - 15.00

400,-

Doučování Č, M

1. stupeň

Medunová

1h / týden

ST

14.00 - 15.00

zdarma*

Angličtina pro prvňáky

1.

Bechynská

1h / týden

PO

14.00 - 15.00

zdarma*

Angličtina pro druháky

(navazující na loňský kroužek)

2.

Jánská

1h / týden

ČT

14.00 - 15.00

zdarma*

Angličtina pro druháky

(navazující na loňský kroužek)

2.

Soldánová

1h / týden

ČT

14.00 - 15.00

zdarma*

Zajímavé pokusy

v přírodovědě

3. - 4.

Capaliniová

2h / 1 x za 14 dní

ČT

14.00 - 16.00

zdarma*

Základy užívání PC

1. - 5.

Půlpán

1h / týden

ČT

14.00 - 15.00

zdarma*

Internet a jeho možnosti

6. - 9.

Půlpán

1h / týden

ST

14.00 - 15.00

zdarma*

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky

9.

Prokopová

1h / týden

PO

14.00 - 15.00

zdarma*

Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka

9.

Lelková

1h / týden

ST

14.00 - 15.00

zdarma*

Doučování matematiky

6. - 9.

Semerádová

1h / týden

ST

14.00 - 15.00

zdarma*

Doučování českého jazyka

6. - 9.

Waldhansová

1h / týden

ST

14.00 - 15.00

zdarma*

Doučování anglického jazyka

6. - 9.

Fišerová

1h / týden

PO

14.00 - 15.00

zdarma*

Abeceda podnikání

7.

Hejný

1h / týden

ÚT

14.00 - 15.00

20,- 

Profesní orientace

8.

Hejný

1h / týden

PO

14.00 - 15.00

20,-

S dalšími podrobnostmi budou děti seznámeny během září.

Kroužky budou probíhat od 2. 10. 2017 do 31. 5. 2018 v prostorách ZŠ nebo ve sportovní hale.

Vyplněnou přihlášku i s penězi odevzdávejte na 1. stupni dle pokynů třídních učitelů, žáci 4. a 5. tříd a 2. stupně v kanceláři školy od 11. 9. do 22. 9. 2017.

Při větším zájmu o kroužek než je jeho kapacita budou děti nabírány dle data podání přihlášky.

* Takto označené kroužky jsou financovány z projektu EU. Stačí vyplnit zjednodušenou přihlášku.