NABÍDKA  ZÁJMOVÝCH  KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ  ROK  2023/2024

NÁZEV KROUŽKU

PRO ROČNÍK

VEDOUCÍ KROUŽKU

ČASOVÁ DOTACE

DEN

ČAS

CENA

Logopedické hrátky

1. 

Pavlíková

1h / 14 dní

ČT

13.45 – 14.45

600,-

Logopedické hrátky

1.

 Kratochvílová 

1h / 14 dní

PO

14.00 – 15.00

600,-

Keramický

2. - 9.

Mňuková V.

2h / 1x za 14 dní

ST

14.30 – 16.30

700,-

Keramický

2. - 5.

Tužilová

2h / 1x za 14 dní

PO

14.00 – 16.00

700,-

Dramatický

2. - 3.

Šťastná

2h / týden

PO

14.00 – 16.00

600,-

Florbal

1. - 4.

Hejný

1h / týden

PO

13.45 – 14.45

500,-

Florbal

5. - 8.

Hejný

1h / týden

14.00 – 15.00

500,-

Paličkování 

(pom. půjčíme)

3. - 9.

Kryštofová

2h / týden

ÚT

15.30 – 17.30

500,-

Taneční kroužek

4.

Komendová

1h / týden

PO

14.00 – 15.00

500,-

Angličtina pro

prvňáky

1.

Nalezinková

1h / týden

ČT

14.00 – 15.00

500,-

Angličtina pro

prvňáky

1.

Lednová

1h / týden

ČT

13.35 – 14.35

500,-

Angličtina pro

prvňáky

1.

Bělská

1h / týden

PO

14.00 – 15.00

500,-

Angličtina pro

druháky

2.

Lednová

1h / týden

ST

13.35 – 14.35

500,-

Šachový kroužek

1. - 9.

Tyč

2h / týden

ST

14.00 – 16.00

500,-

Příprava na

přijímací zkoušky z M

9.

Fišerová

Hejný

1h / týden

ST

14.00 – 15.00

15.00 – 16.00

500,-

Příprava na

přijímací zkoušky z ČJ

9.

Waldhansová

 

1h / týden

 

ST

14.00 – 15.00

15.00 – 16.00

500,-

 

Kroužky budou probíhat od 2. 10. 2023 do 31. 5. 2024 v prostorách ZŠ nebo ve sportovní hale.

Vyplněné přihlášky odevzdávejte třídním učitelům do 15. 9. 2023.

Peníze za kroužky budete platit bankovním převodem DDM Přelouč, číslo účtu a pokyny k platbě budou na přihlášce.