NABÍDKA  ZÁJMOVÝCH  KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ  ROK  2022/2023

NÁZEV KROUŽKU

PRO ROČNÍK

VEDOUCÍ KROUŽKU

ČASOVÁ DOTACE

DEN

ČAS

CENA

Logopedie

1. - 2.

Mrkvičková

1h / 1x za 14 dní

ST

14.00 – 15.00

600,-

Logopedie

1. - 2.

Pavlíková

1h / 1x za 14 dní

PO

14.00 – 15.00

600,-

Logopedie

1. - 2.

Kratochvílová

1h / 1x za 14 dní

PO

14.00 – 15.00

600,-

Keramický

2. - 9.

Mňuková V.

2h / 1x za 14 dní

ST

14.30 – 16.30

600,-

Keramický

2. - 5.

Tužilová

2h / 1x za 14 dní

PO

14.30 – 16.30

600,-

Keramický

1. - 3.

Šťastná

2h / 1x za 14 dní

ČT

14.00 – 16.00

600,-

Florbal

1. - 4.

Hejný

1h / týden

PO

13.45 – 14.45

500,-

Florbal

5. - 8.

Hejný

1h / týden

14.00 – 15.00

500,-

Paličkování 

(pom. půjčíme)

3. - 9.

Kryštofová

2h / týden

ÚT

15.30 – 17.30

500,-

Taneční kroužek

1. - 2.

Komendová

1h / 1x za 14 dní

ST

14.00 – 15.00

250,-

Angličtina pro

prvňáky

1.

Nalezinková

1h / týden

ČT

14.00 – 15.00

500,-

Angličtina pro

prvňáky

1.

Jeníčková

1h / týden

PO

14.00 – 15.00

500,-

Angličtina pro

druháky

2.

Bělská

1h / týden

PO

14.00 – 15.00

500,-

Angličtina pro

druháky

2.

Mačková

1h / týden

PO

14.00 - 15.00

500,-

Šachový kroužek

1. - 9.

Tyč

2h / týden

ST

14.00 – 16.00

500,-

DOUČOVÁNÍ

(národní plán douč.)

2. – 9.

učitelé jedn.

předmětů

od září do

prosince 2022

dle domluvy

zdarma

Příprava na

přijímací zkoušky z M

9.

Prokopová

1h / týden

ST

14.00 – 15.00

15.00 – 16.00

500,-

Příprava na

přijímací zkoušky z ČJ

9.

Waldhansová

 

1h / týden

 

ST

14.00 – 15.00

15.00 – 16.00

500,-

Kroužky budou probíhat od 3. 10. 2022 do 26. 5. 2023 v prostorách ZŠ nebo ve sportovní hale.

Na kroužek DOUČOVÁNÍ - národní plán nahlaste děti, které tuto formu doučení učiva potřebují a ve kterých předmětech.

Doučování bude probíhat již v září 2022.

Vyplněné přihlášky odevzdávejte třídním učitelům do 14. 9. 2022.

Peníze za kroužky budete platit bankovním převodem DDM Přelouč.

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE II
Podpora polytechnického vzdělávání

Škola je zapojena do tohoto projektu jako partner GY a SOŠ Přelouč.

Součástí aktivit je rovněž bohatá nabídka ZK pro žáky školy zdarma.

Kroužky zaměřené na grafiku

Pro žáky 7. – 9. tříd

  1. Počítačová grafika + úvod do 3D
  2. Střih videa
  3. Ruční grafické techniky
  4. Vektorová grafika II
  5. Základy fotografování (příprava fotografií - album)
  6. Tvorba fotoalba

Termíny konání ZK: dle konkrétních rozpisů, které žáci obdrželi.