great site tube video
http://limetorrent.biz torrent i was reading this

NABÍDKA  ZÁJMOVÝCH  KROUŽKŮ  NA ŠKOLNÍ  ROK  2018/2019

NÁZEV KROUŽKU

PRO ROČNÍK

VEDOUCÍ KROUŽKU

ČASOVÁ DOTACE

DEN

ČAS

CENA

Logopedie

1.

Mrkvičková

1,5 h / týden

PO

13.30-15.00

600,-

Logopedie

1.

Pavlíková

1,5 h / týden

ST

13.30-15.00

600,-

Logopedie

1.

Kratochvílová

1,5 h / týden

PO

13.30-15.00

600,-

Keramický

1. - 9.

Mňuková

2h / 1x za 14 dní

ST

14.30-16.30

600,-

Keramický

1. - 5.

Tužilová

2h / 1x za 14 dní

PO

14.30-16.30

600,-

Florbal

1. - 3.

Hejný

1h / týden

PO

13.45-14.45

400,-

Florbal

4. - 7.

Hejný

1h / týden

14.00-15.00

400,-

Paličkování

3. - 9.

Kryštofová

2h / týden

ÚT

15.15-17.15

400,-

Hrátky s flétnou

1. - 2.

Kelnerová

1h / týden

ST

14.00-15.00

400,-

Zdravotní TV

4. - 9.

Semerádová

1h / týden

PO

15.00-16.00

400,-

Vaření

5. - 7.

Dolanová

2h / 1x za 14 dní

ST

14.00-16.00

400,-

Doučování Č, M

1. - 3.

Medunová

1h / týden

ST

14.00-15.00

zdarma*

Angličtina pro prvňáky

1.

Jánská

1h / týden

ČT

14.00-15.00

zdarma*

Angličtina pro prvňáky

1.

Soldánová

1h / týden

ČT

14.00-15.00

zdarma*

Angličtina pro druháky

(navazující na loňský kroužek)

2.

Bechynská

1h / týden

PO

14.00-15.00

zdarma*

Angličtina pro druháky

(navazující na loňský kroužek)

2.

Knížková

1h / týden

PO

14.00-15.00

zdarma*

Zajímavé pokusy v přírodovědě

3. - 4.

Capaliniová

2h / 1x za 14 dní

ČT

14.00-16.00

zdarma*

Základy užívání PC

1. - 5.

Půlpán

1h / týden

PO

14.00-15.00

zdarma*

Internet a jeho možnosti

6. - 9.

Půlpán

1h / týden

ČT

14.15-15.15

zdarma*

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky

9.

Prokopová

1h / týden

ST

14.00-15.00

zdarma*

Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka

9.

Waldhansová

1h / týden

PO

14.00-15.00

zdarma*

Doučování matematiky

6. - 9.

Semerádová

1h / týden

PO

14.00-15.00

zdarma*

Doučování českého jazyka

6. - 9.

Lelková

1h / týden

PO

14.00-15.00

zdarma*

Profesní orientace

8.

Hejný

1h / týden

ST

14.00-15.00

20,-

 S dalšími podrobnostmi budou děti seznámeny během září.

Kroužky budou probíhat od 1. 10. 2018 do 31. 5. 2019 v prostorách ZŠ nebo ve sportovní hale.

Vyplněnou přihlášku i s penězi odevzdávejte na 1. stupni dle pokynů třídních učitelů, žáci 4. a 5. tříd a 2. stupně v kanceláři školy od 10. 9. do 21. 9. 2018.

Při větším zájmu o kroužek, než je jeho kapacita, budou děti nabírány dle data podání přihlášky. Je možné, že některý zájmový kroužek z nabídky nebude pro nedostatečný zájem otevřen nebo bude naopak některý ZK pro velkou poptávku přidán.

ZK pracují od října do konce května v prostorách školy nebo sportovní haly.

* Takto označené kroužky jsou financovány z projektu EU. Stačí vyplnit zjednodušenou přihlášku.