Pro předškoláky

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

ZÁPIS

Fotografie ze zápisu si můžete prohlédnout ve Fotogalerii ve složce Zápis nebo na této adrese:

http://zssmprelouc.rajce.idnes.cz/Zapis_2018/

 

 

Bylo zapsáno celkem 97 dětí, z nichž bude pravděpodobně 14 odkladových. Do prvních tříd tedy nastoupí (dle informací, které máme v současné době k dispozici) 83 dětí. Budou rozděleny do tří prvních tříd s těmito třídními učitelkami:
1.A   Mgr. Jitka Capaliniová
1.B   Mgr. Blanka Kratochvílová
1.C   Mgr. Lenka Bělská

S rozdělením dětí do tříd a budoucími třídními učitelkami se seznámíte 7. 6. 2018 na prvním společném setkání. Uskuteční se od 16.00 v budově v ul. Kladenská, kde byl také zápis. Děti zde zůstanou hodinu bez rodičů ve svém budoucím kolektivu se svojí budoucí učitelkou. Rodiče si je poté, v 17.00, na stejném místě vyzvednou. Chceme těmito akcemi co nejvíce zjednodušit a zpříjemnit Vašim dětem vstup do školy. Účast samozřejmě není povinná, ale rozhodně ji doporučujeme.
Na 14. 6. 2018, 16.30 je naplánována schůzka rodičů budoucích prvňáčků. Zde obdržíte konkrétní informace od budoucí tř. učitelky Vašeho dítěte. 

CO BY MĚL VÁŠ PŘEDŠKOLÁČEK UMĚT A ZNÁT

Vážení rodiče,
Vaše dítě by se mělo do školy především těšit!
Pokud si chcete být jisti, že je na školní docházku připraveno, pokud pátráte, co by mělo Vaše dítě při nástupu do školy umět, můžete se inspirovat ZDE.
Neberte ale tato doporučení příliš dogmaticky, děti se v tomto věku velmi rychle vyvíjejí a zdokonalují.

Školní zralost a připravenost dítěte na ZŠ - rozhovor s psycholožkou Mgr. Lenkou Čermákovou - ZDE

AKCE POŘÁDANÉ BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU 2017/18 PRO PŘEDŠKOLÁČKY A JEJICH RODIČE

 • 25. 10.  U školy snad straší?! - strašidelná procházka parkem u školy, 19.00
 •   8. 11.  Den otevřených dveří v 1. třídách - přijďte se podívat na výuku do současných 1. tříd, 8.00 - 10.45
 • 15. 11.  Podzimní dílnička - setkání budoucích prvňáčků, rodičů a učitelů, spojeno s prohlídkou školy
               a výtvarným tvořením, 16.00
 •   2. 12.  Adventní sobota ve škole - tvořivé dílny s adventní a vánoční tematikou,
               otevřena kavárna a cukrárna pro rodiče, 9.00 - 11.30
 •   7. 3.    Den otevřených dveří na I. stupni (ul. Kladenská) - přijďte si prohlédnout školu, zeptat se na to,
               co Vás zajímá, 15.00 - 17.30
 •   6. 4.    ZÁPIS do 1. tříd, budova v ul. Kladenská, 14.00 - 18.00
               k zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zapisujícího rodiče
 •   7. 6.    Seznámení se školou - setkání předškoláků v již známém kolektivu budoucích spolužáků,
               s jejich budoucí třídní učitelkou, 16.00 (rodiče obdrží zvací dopis)
 • 14. 6.    třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků, 16.30 (rodiče obdrží zvací dopis)
 •   3. 9.    slavnostní zahájení školního roku 2018/19, jízdy prvňáčků v kočárech hřebčína Kladruby n. L.