great site tube video
http://limetorrent.biz torrent i was reading this

Fotografie ze zápisu na šk. rok 2019/20 si můžete prohlédnout ve Fotogalerii ve složce Zápis nebo na této adrese
https://zssmprelouc.rajce.idnes.cz/Zapis_2019Fotografie z prvního školního dne prvňáčků v roce 2019/20 můžete prohlédnout ve Fotogalerii ve složce Zápis nebo na této adrese
https://zssmprelouc.rajce.idnes.cz/Prvni_skolni_den_2019/

CO BY MĚL VÁŠ PŘEDŠKOLÁČEK UMĚT A ZNÁT

Vážení rodiče,
Vaše dítě by se mělo do školy především těšit!
Pokud si chcete být jisti, že je na školní docházku připraveno, pokud pátráte, co by mělo Vaše dítě při nástupu do školy umět, můžete se inspirovat ZDE.
Neberte ale tato doporučení příliš dogmaticky, děti se v tomto věku velmi rychle vyvíjejí a zdokonalují.

Školní zralost a připravenost dítěte na ZŠ - rozhovor s psycholožkou Mgr. Lenkou Čermákovou - ZDE. 

AKCE POŘÁDANÉ BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU 2018/19 PRO PŘEDŠKOLÁČKY A JEJICH RODIČE

 • 26. 10.  U školy snad straší?! - strašidelná procházka parkem u školy, 19.00
 •   5. 11.  Den otevřených dveří v 1. třídách - přijďte se podívat na výuku do současných 1. tříd, 8.00 - 10.45
 • 29. 11.  Podzimní dílnička - setkání budoucích prvňáčků, rodičů a učitelů, spojeno s prohlídkou školy
               a výtvarným tvořením, 16.00
 • 13. 3.   Den otevřených dveří na I. stupni (ul. Kladenská) - přijďte si prohlédnout školu, zeptat se na to,
              co Vás zajímá, 15.00 - 17.30
 •   5. 4.   ZÁPIS do 1. tříd, budova v ul. Kladenská, 14.00 - 18.00
               k zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zapisujícího rodiče
               v případě, že budete žádat o odklad povinné šk. docházky, přineste také doporučení praktického
               lékaře a doporučení školského poradenského zařízení
 • 17. 4.   Velikonoční jarmark - tvořivé dílny s velikonoční a jarní tematikou, prodejní výstava velikonočních 
              dekorací       
 • 22. 5.   POZOR, ZMĚNA TERMÍNU (překládá se z 29. 5.)
              Seznámení se školou - setkání předškoláků s jejich budoucími třídními učitelkami,
              při kterých si mohou "nanečisto" vyzkoušet, jaké to bude v jejich budoucí třídě, 16.00
 • 19. 6.   Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků, 16.30
 •   2. 9.   Slavnostní zahájení školního roku 2019/20, jízdy prvňáčků v kočárech hřebčína Kladruby n. L.