Pro předškoláky

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

ZÁPIS

Děti můžete zapsat do 1. třídy na školní rok 2018/2019  kdykoliv v pracovní dny od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2018 v kanceláři školy v ul. Smetanova od 7.30 do 15.00, v jiný čas po předchozí domluvě.

Dítě musí zapsat pouze jeho zákonný zástupce (opatrovník, pěstoun).
S sebou přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.

Pokud to nevylučuje zdravotní stav dítěte nebo jiný podobný vážný důvod, doporučujeme přijít společně s vaším dítětem k  ZÁPISU 6. 4. 2018, 14.00 – 18.00.

Z prostorových a hygienických důvodů není možné otevřít více než tři první třídy.

Více informací k průběhu zápisu, odkladu, předčasnému nástupu do školy najdete ZDE.


CO BY MĚL VÁŠ PŘEDŠKOLÁČEK UMĚT A ZNÁT

Vážení rodiče,
Vaše dítě by se mělo do školy především těšit!
Pokud si chcete být jisti, že je na školní docházku připraveno, pokud pátráte, co by mělo Vaše dítě při nástupu do školy umět, můžete se inspirovat ZDE.
Neberte ale tato doporučení příliš dogmaticky, děti se v tomto věku velmi rychle vyvíjejí a zdokonalují.

Školní zralost a připravenost dítěte na ZŠ - rozhovor s psycholožkou Mgr. Lenkou Čermákovou - ZDE

AKCE POŘÁDANÉ BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU 2017/18 PRO PŘEDŠKOLÁČKY A JEJICH RODIČE

 • 25. 10.  U školy snad straší?! - strašidelná procházka parkem u školy, 19.00
 •   8. 11.  Den otevřených dveří v 1. třídách - přijďte se podívat na výuku do současných 1. tříd, 8.00 - 10.45
 • 15. 11.  Podzimní dílnička - setkání budoucích prvňáčků, rodičů a učitelů, spojeno s prohlídkou školy
               a výtvarným tvořením, 16.00
 •   2. 12.  Adventní sobota ve škole - tvořivé dílny s adventní a vánoční tematikou,
               otevřena kavárna a cukrárna pro rodiče, 9.00 - 11.30
 •   7. 3.    Den otevřených dveří na I. stupni (ul. Kladenská) - přijďte si prohlédnout školu, zeptat se na to,
               co Vás zajímá, 15.00 - 17.30
 •   6. 4.    ZÁPIS do 1. tříd, budova v ul. Kladenská, 14.00 - 18.00
               k zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zapisujícího rodiče
 •   7. 6.    Seznámení se školou - setkání předškoláků v již známém kolektivu budoucích spolužáků,
               s jejich budoucí třídní učitelkou, 16.00 (rodiče obdrží zvací dopis)
 • 14. 6.    třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků, 16.30 (rodiče obdrží zvací dopis)
 •   3. 9.    slavnostní zahájení školního roku 2018/19, jízdy prvňáčků v kočárech hřebčína Kladruby n. L.