Školská rada

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Stávající školská rada zahájila svoji činnost 1. 1. 2015. Vzhledem k uplynutí jejího funkčního období
k 31. 12. 2017, se na třídních schůzkách 21. a 23. 11. 2017 konaly další volby do ŠR.

Protože z řad rodičů nebyl vznesen návrh na žádného dalšího kandidáta do Školské rady, byly za zákonné zástupce do ŠR zvoleny Ing. Jana Babková a Mgr. Šárka Sovová.
Více informací o výsledcích voleb naleznete ZDE.

Z rozhodnutí zřizovatele je školská rada šestičlenná, složená ze 2 zástupců zřizovatele, 2 zástupců pedagogických pracovníků školy a 2 zástupců zákonných zástupců žáků. Zřizovatel své zástupce jmenuje, ostatní byli zvoleni.

Úkoly školské rady:

a)      vyjadřuje se k návrhu ŠVP

b)      schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

c)      schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

d)      schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

e)      podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

f)       projednává návrh rozpočtu organizace, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje
         opatření ke zlepšení hospodaření

g)      projednává inspekční zprávy ČŠI                                                                                                                            

1. 1. 2015 zahájila činnost školská rada, v pořadí čtvrtá na naší škole. Její mandát trvá do 31. 12. 2017. 

Do této školské rady byli  zvoleni zástupci:

Z řad pedagogického sboru:

  • Mgr. Dana Dostálová
  • Mgr. Ladislav Hejný

Z řad zákonných zástupců  žáků:

  • Mgr. Šárka Sovová, učitelka Gymnázium Přelouč
  • Ing. Jana Babková, odborná referentka Univerzita Pardubice

Zástupci zřizovatele:

  • Ing. Zdena Kumstýřová, charita Přelouč
  • Martin Macháček, vedoucí odboru bezpečnosti, Paramo Pardubice

Předsedou ŠR byl zvolen Martin Macháček, její místopředsedkyní Mgr. Šárka Sovová.

Své náměty, připomínky a dotazy můžete ŠR posílat na adresu               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zápisy ze školské rady:

10. 3. 2015

6. 10. 2015

8. 3. 2016

26. 9. 2016

16. 3. 2017

10. 10. 2017