Volby do školské rady

Stávající školská rada zahájila svoji činnost 1. 7. 2021 a byla v pořadí šestá na naší škole. Její funkční období je tříleté, takže během dubna 2024 byly vyhlášeny volby do další ŠR, opět na tříleté funkční období.

10. – 14. 6. 2024 - proběhla volba zástupců z řad zákonných zástupců do nové ŠR. Volby proběhly on-line v aplikaci Bakaláři – Ankety. Voleb se zúčastnilo 92 zákonných zástupců žáků. Protože z řad rodičů nebyl vznesen návrh na žádného dalšího kandidáta do ŠR, byly za zákonné zástupce zvoleny:

Ivona Miláčková, MŠ Přelouč
Radka Navrátilová, Billa Přelouč
Děkujeme všem rodičům, kteří se voleb účastnili!

20. – 24. 5. 2024 - proběhla volba zástupců z řad pedagogických pracovníků. Voleb se zúčastnilo 35 pedagogických pracovníků. Do ŠR byli za pedagogické pracovníky zvoleni:

Mgr. Blanka Kratochvílová
Mgr. Ladislav Hejný

Zástupce za zřizovatele jmenuje zřizovatel a budou jimi:

Ing. Pavel Hrdý, DDM Přelouč
Martin Macháček, Paramo Pardubice

Úkoly školské rady:

a)      vyjadřuje se k návrhu ŠVP

b)      schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

c)      schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

d)      schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

e)      podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

f)       projednává návrh rozpočtu organizace a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

g)      projednává inspekční zprávy ČŠI

Nová Školská rada bude pracovat v období 1. 7. 2024 – 30. 6. 2027.
Své náměty, připomínky a dotazy můžete ŠR posílat na adresu               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zápisy ze školské rady:

28. 4. 2022

4. 10. 2022

15. 2. 2023

9. 10. 2023

22. 2. 2024