great site tube video
http://limetorrent.biz torrent i was reading this

Školní družina

  Adresa

  Kladenská 494
  535 01 Přelouč

  Telefonní číslo

  466 959 013

  Provozní doba

  6.00 - 8.00
  11.40 -16.30

  Vedoucí vychovatelka

  Ilona Kryštofová

  Vychovatelky

  Mgr. Petra Bezdíčková
  Eva Kratochvílová
  Blanka Nadrchalová
  Aneta Šimáková, DiS.

Celkem 150 dětí v 5 odděleních

  Názvy oddělení a jejich vedoucí

  BERUŠKY   Ilona Kryštofová

  SLUNÍČKA  Eva Kratochvílová

  ŽABIČKY     Blanka Nadrchalová

  KOŤATA      Mgr. Petra Bezdíčková

  TYGŘÍCI      Aneta Šimáková, DiS.

  Celoroční družinové projekty

  S KNIHAMI JSME KAMARÁDI

Cílem projektu je rozvoj dětské osobnosti prostřednictvím knihy. V rámci projektu se žáci přirozenou cestou formou her a informací naučí poznávat různé druhy knih a časopisů, seznámí se s pojmy spisovatel, ilustrátor, básník … V závěru projektu proběhne akce „Babiččino čtení“.

  SVĚT PONÍKŮ 

Poníci nám zmizeli ze „světa poníků“ a jedině všichni společně jim můžeme pomoc dostat se zpátky. Tak začíná letošní celoroční družinová hra. Děti mohou poníky zachránit, pouze pokud budou v každém měsíci plnit různé aktivity, které se hodí k povaze jednotlivých poníků. Aktivity směřují především k prohloubení kamarádských vztahů mezi dětmi, laskavosti, upřímnosti, štědrosti, radosti, moudrosti… A o těchto hezkých vlastnostech to celé vlastně je.

  Kroužky ve ŠD

  Barvička - výtvarné činnosti 

  Včelky - první přírodovědné hrátky

  Sportovní - florbal

  Sportovní - míčové a pohybové hry

  Šikulové - práce s papírem, přírodninami,
                    látkou

  Hvězdičky - moderní tance