Volitelné předměty

7. ROČNÍK

  • Sportovní hry
  • Literárně - dramatický seminář

Další dvě hodiny volitelných předmětů byly nahrazeny povinným 2. cizím jazykem, žáci si mohli vybrat mezi německým a ruským.

8. ROČNÍK

  • Konverzace v anglickém jazyce
  • Sportovní hry

Další dvě hodiny volitelných předmětů byly nahrazeny povinným 2. cizím jazykem, žáci si mohli vybrat mezi německým a ruským.

9. ROČNÍK

  • Finanční gramotnost
  • Konverzace v anglickém jazyce

Další dvě hodiny volitelných předmětů byly nahrazeny povinným 2. cizím jazykem, žáci si mohli vybrat mezi německým a ruským.