7. ROČNÍK

  • Přírodovědná praktika
  • Seminář z českého jazyka
  • Mediální výchova
  • Kulturní a společenský seminář

8. ROČNÍK

  • Seminář z matematiky
  • Seminář z českého jazyka
  • Mediální výchova

9. ROČNÍK

  • Finanční gramotnost
  • Konverzace v anglickém jazyce
  • Chemicko-biologická praktika