great site tube video
http://limetorrent.biz torrent i was reading this

7. ROČNÍK

  • Konverzace v anglickém jazyce
  • Literárně - dramatický seminář

Další dvě hodiny volitelných předmětů byly nahrazeny povinným 2. cizím jazykem, žáci si mohli vybrat mezi německým a ruským.

8. ROČNÍK

  • Seminář z matematiky
  • Chemicko-biologická praktika

Další dvě hodiny volitelných předmětů byly nahrazeny povinným 2. cizím jazykem, žáci si mohli vybrat mezi německým a ruským.

9. ROČNÍK

  • Finanční gramotnost
  • Konverzace v anglickém jazyce

Další dvě hodiny volitelných předmětů byly nahrazeny povinným 2. cizím jazykem, žáci si mohli vybrat mezi německým a ruským.