Začátek školního roku

 4. 9. 2023

  Podzimní prázdniny

  26. a 27. 10. 2023

  "U školy snad straší?!"

  25. 10. 2023

  Vánoční prázdniny

  23. 12. 2023 - 2. 1. 2024 (vyuč. začne 3. 1.)

  Pololetní prázdniny

  2. 2. 2024

  Jarní prázdniny

  11. 3. - 17. 3. 2024

  Velikonoční prázdniny

  28. 3. 2024

  Hlavní prázdniny

  29. 6. - 1. 9. 2024

  Školní rok 2024/2025

  začíná 2. 9. 2024

  Plavecký výcvik 2.A, 3.B, 3.C

  12. 9. - 14. 11. 2023 (10 lekcí po 2 hodinách)

  Ředitelské volno 

  29. 9. 2023

  Plavecký výcvik 2.B, 2.C, 3.A

  23. 2. - 10. 5. 2024 (10 lekcí po 2 hodinách)

  Lyžařský výcvik (7. ročník a vyšší)

  25. 2. - 1. 3. 2024

  Zápis do 1. tříd

  19. 4. 2024

  Přijímací zkoušky na SŠ

  obory s talentovou zkouškou: 2.-15. 1. 2024
  konzervatoře: 15.-31. 1. 2024
  ostatní SŠ: 

 - 4 leté obory: 12., 15. 4. 2024

 - 8 leté obory:  16., 17. 4. 2024 

  Rozloučení s vycházejícími žáky

  24. 6. 2024

  Třídní schůzky 1. - 3. třídy

  23. 11. 2023         

  25. 4. 2024           vždy od 16.00h

  Třídní schůzky 4. - 9. třídy

  28. 11. 2023
  30. 4. 2024          vždy od 16.00h

  Informační den

  9. 1. 2024            14.30h - 17.30h

  Schůzky třídních důvěrníků KPZŠ

  14. 11. 2023

   23. 4. 2024         vždy v 17.30

  Pedagogické rady

  26. 9. 2023

 14. 11. 2023

  23. 1. 2024

  23. 4. 2024

  20. 6. 2024

  Předávání vysvědčení

  31. 1. 2024
  28. 6. 2024