Schůzky KP ZŠ ve šk. roce 2022/23
22. 11. 2022, 17.30
25. 4. 2023, 17.30

KP ZŠ má vlastní IČO přidělené MVČR a je samostatným právním subjektem. Výbor KP ZŠ se skládá z třídních důvěrníků, volených rodiči jednotlivých tříd, kteří jsou členy sdružení.
Výbor volí svého předsedu, místopředsedu a pokladníka. Každý člen sdružení má právo účastnit se jednání Výboru a vznášet své dotazy a připomínky k práci sdružení.

Vedení Klubu přátel ZŠ Smetanova, Přelouč

Předseda                  Vaníčková Milena          Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místopředseda          Babková Lucie                   

Pokladní                    Bělská Lenka               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Naším cílem je se společně s pedagogickým sborem a obcí podílet na rozvoji naší školy.
Chceme Vám přiblížit školu do Vašich domovů, zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči, popularizovat školu mezi veřejností a hlavně pomoci dětem v tom, aby se ve škole cítily dobře a po létech na ni vzpomínaly s láskou a s porozuměním.

Majetek Klubu tvoří příspěvky rodičů, sponzorské dary, výnosy z akcí pořádaných školou ve spolupráci s Klubem a dotace.
Peníze a dary jsou určeny pro materiální a finanční pomoc škole a žákům školy, o jejichž určení rozhoduje Výbor klubu na doporučení svých členů. Peníze spravuje pokladní v řádné účetní evidenci.

Stanovy Klubu přátel ZŠ 

Informace i činnosti Klubu přátel ZŠ

Schůzka třídních důvěrníků 19. 4. 2022

Zápis

Rozpočet  

Schůzka třídních důvěrníků 22. 11. 2022

Zápis

Rozpočet 

Schůzka třídních důvěrníků 25. 4. 2023

Zápis

Rozpočet