Schůzky KP ZŠ ve šk. roce 2023/24
14. 11. 2023, 17.30
23. 4. 2024, 17.30

KP ZŠ má vlastní IČO přidělené MVČR a je samostatným právním subjektem. Výbor KP ZŠ se skládá z třídních důvěrníků, volených rodiči jednotlivých tříd, kteří jsou členy sdružení.
Výbor volí svého předsedu, místopředsedu a pokladníka. Každý člen sdružení má právo účastnit se jednání Výboru a vznášet své dotazy a připomínky k práci sdružení.

Vedení Klubu přátel ZŠ Smetanova, Přelouč

Předseda                  Vaníčková Milena          Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místopředseda          Babková Lucie                   

Pokladní                    Bělská Lenka               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Naším cílem je se společně s pedagogickým sborem a obcí podílet na rozvoji naší školy.
Chceme Vám přiblížit školu do Vašich domovů, zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči, popularizovat školu mezi veřejností a hlavně pomoci dětem v tom, aby se ve škole cítily dobře a po létech na ni vzpomínaly s láskou a s porozuměním.

Majetek Klubu tvoří příspěvky rodičů, sponzorské dary, výnosy z akcí pořádaných školou ve spolupráci s Klubem a dotace.
Peníze a dary jsou určeny pro materiální a finanční pomoc škole a žákům školy, o jejichž určení rozhoduje Výbor klubu na doporučení svých členů. Peníze spravuje pokladní v řádné účetní evidenci.

Stanovy Klubu přátel ZŠ 

Informace o činnosti Klubu přátel ZŠ

Schůzka třídních důvěrníků 14. 11. 2023

Zápis

Rozpočet

Schůzka třídních důvěrníků 23. 4. 2024

Zápis

Rozpočet