great site tube video
http://limetorrent.biz torrent i was reading this

PŘEHLEDY  ZAMĚSTNANCŮ   A  TŘÍD  K  1. 9. 2018

 I. stupeň

 15 třídních učitelů

 II. stupeň

 8 třídních, 7 netřídní učitelé

 školní družina

 6 vychovatelek

 asistent pedagoga

 2

 školní psycholožka

 1

 vedení školy

 3 (ředitelka, 2 zástupkyně ředitelky)

 hospodářský
 úsek

 2

 provozní úsek

 5

 celkem

 47 (dvě učitelky působí zároveň
       jako vychovatelky ŠD)

I. STUPEŇ

TŘÍDA

  TŘÍDNÍ UČITEL

1.A

 Mgr. Jitka Capaliniová

1.B

 Mgr. Blanka Kratochvílová

1.C

 Mgr. Lenka Bělská

2.A

  Mgr. Dana Dostálová

2.B

  Mgr. Martina Mrkvičková

2.C

  Mgr. Michaela Pavlíková

3.A

  Mgr. Veronika Kelnerová

3.B

  Mgr. Věra Mňuková

3.C

  Mgr. Martina Medunová

4.A

  Mgr. Lenka Bechynská

4.B

  Mgr. Zuzana Jánská

4.C 

  Mgr. Vlasta Tužilová

5.A

  Mgr. Kateřina Půlpánová

5.B

  Mgr. Veronika Knížková

5.C

  Mgr. Pavlína Soldánová 

celkem

  15 tříd

 II. STUPEŇ

TŘÍDA

  TŘÍDNÍ UČITEL

6.A

  Mgr. Senta Neumannová 

6.B 

  Mgr. Svatava Dolanová

7.A

  Mgr. Soňa Semerádová, Ph.D.

7.B

  Mgr. Jan Malý

8.A

  Mgr. Eva Waldhansová

8.B

  Mgr. Helena Fišerová

9.A

  Mgr. Blanka Prokopová

9.B

  Mgr. Marcela Švábová

celkem

  8 tříd

Netřídní učitelé  :     Mgr. Petra Bezdíčková
                                  Ing. Olga Fritscherová

                                  Mgr. Ladislav Hejný
                                  Bc. Markéta Kurtincová
                                  Jitka Lacinová
                                  Mgr. Jitka Lelková

                                  Mgr. Miloš Půlpán
                                  
                                  

ŠKOLNÍ  DRUŽINA

Celkem 180 dětí v šesti odděleních.
Vedoucí vychovatelka: Ilona Kryštofová
Další vychovatelky: 
Mgr. Petra Bezdíčková,  Eva Kratochvílová, Bc. Markéta Kurtincová
                                   Blanka Nadrchalová, Aneta Šimáková, DiS.