PŘEHLEDY  ZAMĚSTNANCŮ   A  TŘÍD  K  1. 9. 2023

 I. stupeň

 15 třídních učitelů, 1 netřídní učitel

 II. stupeň

 9 třídních, 10 netřídních učitelů

 školní družina

 6 vychovatelek

 asistent pedagoga

 7

 školní asistent

 1

 školní psycholožka

 1

 speciální pedagog

 1

 vedení školy

 3 (ředitelka, 2 zástupkyně ředitelky)

 hospodářský
 úsek

 2

 provozní úsek

 5

 celkem

 55 (někteří zaměstnanci působí na
  více pozicích)

I. STUPEŇ

TŘÍDA

  TŘÍDNÍ UČITEL

1.A

  Bc. Anna Grecmanová

1.B

  Mgr. Blanka Kratochvílová

1.C

  Mgr. Lenka Bělská

2.A

 Mgr. Renáta Šťastná

2.B

 Mgr. Kristina Říhová

2.C

 Mgr. Michaela Pavlíková

3.A

  Mgr. Martina Nalezinková

3.B

  Mgr. Alena Školníková

3.C

  Mgr. Veronika Jeníčková

4.A

  Mgr. Lenka Bechynská

4.B

 Mgr. Zuzana Jánská

4.C

  Mgr. Zuzana Komendová

5. A

  Mgr. Olga Holmanová

5. B

  Mgr. Věra Mňuková

5. C

  Mgr. Pavlína Soldánová

celkem

  15 tříd

 II. STUPEŇ

TŘÍDA

  TŘÍDNÍ UČITEL

6.A

  Mgr. Kateřina Půlpánová

6.B

  Mgr. Erika Jodasová

6.C

Mgr. Blanka Prokopová 

7.A

  Mgr. Eva Waldhansová

7.B

  Mgr. Hana Janoušková

8.A

  Mgr. Soňa Semerádová, Ph.D.

8.B

  Mgr. Markéta Mačková

9.A

 Mgr. Petra Bezdíčková

9.B 

  Mgr. Helena Fišerová

celkem

 9 tříd


                                  
                                  

ŠKOLNÍ  DRUŽINA

Celkem 180 dětí v šesti odděleních.
Vedoucí vychovatelka: Ilona Kryštofová
Další vychovatelky: Iva Hebká, Mgr. Michaela Chejnovská, DiS., Eva Kratochvílová, Adriena Kutílková, Aneta Šimáková, DiS.