Přehled tříd

PŘEHLEDY  ZAMĚSTNANCŮ   A  TŘÍD  K  1. 9. 2017

 I. stupeň

 14 třídních učitelů

 II. stupeň

 8 třídních, 6 netřídní učitelé

 školní družina

 5 vychovatelek

 asistent pedagoga

 2

 vedení školy

 2 (ředitelka, zástupkyně ředitelky)

 hospodářský
 úsek

 2

 provozní úsek

 5

 celkem

 43 (jedna učitelka II. st. působí
       zároveň jako vychovatelka ŠD)

 

I. STUPEŇ

TŘÍDA

  TŘÍDNÍ UČITEL

1.A

  Mgr. Dana Dostálová

1.B

  Mgr. Martina Mrkvičková

1.C

  Mgr. Michaela Pavlíková

2.A

  Mgr. Veronika Kelnerová

2.B

  Mgr. Věra Mňuková

2.C

  Mgr. Martina Medunová

3.A

  Mgr. Lenka Bechynská

3.B

  Mgr. Zuzana Jánská

3.C 

  Mgr. Vlasta Tužilová

4.A

  Mgr. Iva Kalousková 

4.B

  Mgr. Veronika Knížková

4.C

  Mgr. Pavlína Soldánová 

5.A

  Mgr. Jitka Capaliniová

5.B

  Mgr. Blanka Kratochvílová

celkem

  14 tříd

 

 

II. STUPEŇ

TŘÍDA

  TŘÍDNÍ UČITEL

6.A

  Mgr. Soňa Semerádová, Ph.D.

6.B

  Mgr. Jan Malý

7.A

  Mgr. Eva Waldhansová

7.B

  Mgr. Helena Fišerová

8.A

  Mgr. Blanka Prokopová

8.B

  Mgr. Marcela Švábová

9.A

  Mgr. Jitka Lelková

9.B

  Mgr. Svatava Dolanová

celkem

  8 tříd

Netřídní učitelé  :     Mgr. Petra Bezdíčková
                                  Ing. Olga Fritscherová

                                  Mgr. Ladislav Hejný
                                  Jitka Lacinová
                                  Mgr. Senta Neumannová
                                  Mgr. Miloš Půlpán
                                  


ŠKOLNÍ  DRUŽINA

Celkem 150 dětí v pěti odděleních.
Vedoucí vychovatelka: Ilona Kryštofová
Další vychovatelky: 
Mgr. Petra Bezdíčková,  Eva Kratochvílová,
                                   Blanka Nadrchalová, Aneta Šimáková, DiS.