PŘEHLEDY  ZAMĚSTNANCŮ   A  TŘÍD  K  1. 9. 2022

 I. stupeň

 15 třídních učitelů, 1 netřídní učitelka

 II. stupeň

 8 třídních, 9 netřídních učitelů

 školní družina

 6 vychovatelek

 asistent pedagoga

 5

 školní asistent

 3

 školní psycholožka

 1

 vedení školy

 3 (ředitelka, 2 zástupkyně ředitelky)

 hospodářský
 úsek

 2

 provozní úsek

 5

 celkem

 55 (někteří zaměstnanci působí na
  více pozicích)

I. STUPEŇ

TŘÍDA

  TŘÍDNÍ UČITEL

1.A

  Mgr. Renáta Šťastná

1.B

  Mgr. Martina Mrkvičková

1.C

  Mgr. Michaela Pavlíková

2.A

 Mgr. Martina Nalezinková

2.B

 Mgr. Alena Školníková

2.C

 Mgr. Veronika Jeníčková

3.A

  Mgr. Lenka Bechynská

3.B

  Mgr. Zuzana Jánská

3.C

  Mgr. Zuzana Komendová

4.A

  Mgr. Vlasta Tužilová

4.B

 Mgr. Věra Mňuková

4.C

  Mgr. Pavlína Soldánová

5. A

  Mgr. Kateřina Půlpánová

5. B

  Mgr. Blanka Kratochvílová

5. C

  Mgr. Lenka Bělská

celkem

  15 tříd

 II. STUPEŇ

TŘÍDA

  TŘÍDNÍ UČITEL

6.A

  Mgr. Eva Waldhansová

6.B

  Mgr. Hana Janoušková

7.A

  Mgr. Soňa Semerádová, Ph.D.

7.B

  Mgr. Markéta Mačková

8.A

  Mgr. Petra Bezdíčková

8.B

  Mgr. Helena Fišerová

9.A

  Mgr. Blanka Prokopová 

9.B 

  Mgr. Erika Jodasová

celkem

  8 tříd


                                  
                                  

ŠKOLNÍ  DRUŽINA

Celkem 180 dětí v šesti odděleních.
Vedoucí vychovatelka: Ilona Kryštofová
Další vychovatelky: Iva Hebká, Mgr. Michaela Chejnovská, DiS., Eva Kratochvílová, Adriena Kutílková, Aneta Šimáková, DiS.