První den testování
12. 4. proběhlo 1. testování na naší škole.
Otestovalo se celkem 144 žáků a 27 zaměstnanců. Žádný z testů nebyl pozitivní, 4 byly neprůkazné a museli jsme je opakovat.
Vše proběhlo naprosto bez problémů, žádné dítě nebrečelo ani si nijak neublížilo. 
Děti byly velmi šikovné, žádná traumata jsme u nikoho nepozorovali a všechny si zaslouží velkou pochvalu.
Velmi děkuji i všem rodičům!
... za to, že jste děti do školy poslali. Určitě je pro ně lepší varianta otestovat se, ale být potom celý týden v kontaktu se školou, spolužáky a TU. Pouze jeden žák z této skupiny 7 tříd se na přání rodičů nebude prezenční výuky účastnit.
... za to, že jste dětem vysvětlili, že se nemají čeho bát a ony přišly do školy na testování připravené.
... za to, že jste netrvali na osobní přítomnosti při testování. Kapacity tříd nejsou dostatečné na takové množství lidí. A děti to krásně zvládly samy. Pouze v jednom případě (2. ročník), asistoval u testování rodič. 

Zprávy z dalších testovacích dnů již na webu nebudou, tato je výjimečná, protože je to 1. testovací den.

Výuka od 12. 4. 2021 na I. stupni
Žáci se budou vracet do výuky v rotační formě. Tzn., že polovina tříd I. stupně bude přítomna ve škole (= prezenční výuka), polovina tříd bude na distanční výuce.
Konkrétně na naší škole budou nastupovat třídy takto:
12. - 16. 4.
1.C, 2.A, 2.C, 3.B, 5.A, 5.B, 5.C
19. - 23. 4.
1.A, 1.B, 2.B, 3.A, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C
Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování antigenními testy. Pokud zákonní zástupci odmítnou poslat své dítě do školy, jeho neúčast bude ve výuce omluvena. Distanční výuka ve formě, jak probíhá nyní, nebude pro tyto děti možná. TU zadá rodičům učivo a domluví s nimi termín přezkoušení dítěte z této látky. Rodiče nebudou mít v tomto týdnu nárok na OČR.
K testování se může dostavit pouze žák, který nemá žádné příznaky infekčního virového onemocnění!
Žáci musí mít během výuky zdravotnické roušky nebo nanoroušky.
Školní družina bude pro žáky na prezenční výuce fungovat.
Podrobné informace k testování žáků ve škole najdete zde: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
Prosíme rodiče, aby pustili dětem z těchto stránek instruktážní "
video testování ve škole – LEPU testy" a připravili je tak na to, co je ve škole čeká. Děkujeme.
Rodičům zašlou TU dopis s podrobnějšími informacemi.

Výuka na II. stupni probíhá stále distančně
Všichni žáci mají v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně.
Obědy do jídlonosičů se budou vydávat pouze v jídelnou přesně stanovený čas. (viz https://jidelnaprelouc.webnode.cz/)

Rozvrhy online výuky
- aktuální rozvrhy 5. - 9. tříd najdete na našich web stránkách v záložce Rozvrh
- 1. - 4. třídy si vytvoří vlastní rozvrh dle předešlých zkušeností, s nímž seznámí rodiče TU
- nadále budou pro online výuku platit tato minimální pravidla:
     1. a 2. třídy - 7 online vyuč. hodin / týden
     3. a 4. třídy - 10 online vyuč. hodin / týden
     5. třídy - 3h M, 3h Čj, 2h Aj, 2h Vl + Př / týden
     6. a 7. třídy - 2h: M, Čj, Aj + 1h: Rj/Nj, F, D, Z, Př
     8. třídy - 3h: M + 2h: Čj, Aj + 1h: Rj/Nj, F, CH, D, Z, Př
     9. třídy - 3h: M, Čj + 2h: Aj + 1h: Rj/Nj, F, CH, D, Z, Př  
     ostatní hodiny a předměty budou vyučovány ofline 
     Hv, Vv, Tv, Pč, ČsP - tyto předměty budou z distanční výuky zatím vypuštěny bez náhrady

Distanční výuka je povinná, včetně absolvování online hodin
Pokud se žák hodiny nezúčastní, musí ji zákonný zástupce omluvit do ŽK (včetně důvodu nepřítomnosti) a bude se započítávat do celkové absence.
Při on-line hodinách chceme své žáky vidět, že tam jsou, pracují, reagují na nás. Nebudeme tudíž tolerovat
vypnuté web kamery.

Zápis na školní rok 2021/22
Zápis bude probíhat stejně jako v loňském roce distanční formou - bez přítomnosti dětí.
Datum ani čas doložení potřebných dokumentů do školy NEBUDE mít vliv na přijetí/nepřijetí dítěte.
Podrobné informace k zápisu najdete na záložce "Pro předškoláky".
Zde najdete také tiskopisy, které je potřeba k zápisu dodat.

Přijímací zkoušky na SŠ se budou konat až v květnu
Změny termínů PZ na 4-leté obory SŠ: 
3. 5. 2021 - 1. řádný termín
4. 5. 2021 - 2. řádný termín
Změny termínů PZ na víceleté gymnázium:
5. 5. 2021 - 1. řádný termín
6. 5. 2021 - 2. řádný termín
Náhradní termíny pro oba typy škol:
2. 6. 2021 - 1. náhradní termín
3. 6. 2021 - 2. náhradní termín

Ošetřovné
Rodiče žáků do 10 let na distanční výuce mají nárok na ošetřovné, škola žádné potvrzení pro tyto rodiče nevystavuje.
V týdnu, kdy probíhá na I. stupni prezenční výuka, rodiče nárok na OČR nemají.
Více informací o ošetřovném najdete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Nošení ochranných prostředků ve škole
Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je vstup do budovy školy povolen pouze s těmito ochrannými prostředky (OP): respirátor (nebo podobný OP) bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně 95% (např. FFP2, KN95) nebo nanorouška.
Toto nařízení platí pro všechny osoby nad 15 let, pohybující se v prostoru školy - pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci, návštěvy...

Bez těchto typů OP nebude nikdo do budovy školy vpuštěn.
Pro žáky (v případě individuální konzultace ve škole, které jsou povolené) platí povinnost zdravotnické roušky nebo nanoroušky.

Zájmové kroužky,
do kterých se žáci přihlásili během září 2020 a které byly zaplaceny, budou finančně vyrovnány na konci tohoto školního roku. Kroužky zatím nebyly v provozu a pokud se vůbec neotevřou, bude Vám vrácena plná částka. Pokud bude možnost je v jarních měsících ještě otevřít, bude Vám vrácena poměrná částka. 
Od 22. 2. jsou distančně otevřeny kroužky Příprava na PZ z M a Příprava na PZ z ČJ pro přihlášené žáky z
9. ročníků. Kroužky budou probíhají on-line do konání PZ na SŠ.

Děkujeme všem rodičům za pochopení a za spolupráci.

Sběr umělohmotných víček skončil - nemáme pro ně již odběratele. Pokud byste nějakého znali,
dejte nám vědět.
Sběr pomerančové a citronové kůry pokračuje. Kůru budeme vybírat na začátku května. Sbírejte s námi!

Školní psycholožka

I během tohoto období je našim žákům i Vám, rodičům, k dispozici školní psycholožka. Můžete ji kdykoliv kontaktovat na t. č. 603 113 759 a domluvit si s ní telefonickou nebo osobní schůzku.
Nebo prostě jen požádat o radu.

Vážení rodiče,
v 5. - 9. třídách používáme elektronické ŽK

Návod na spuštění a používání aplikace najdete ZDE.
Přístupové údaje není možné sdělit jinou cestou, než zákonnému zástupci (ZZ) osobně (GDPR).
Nově příchozím žáků předají hesla po domluvě třídní učitelé.
Veškerá další korespondence – omlouvání žáků, změny v rozvrhu hodin, výběr peněz… bude zatím stále probíhat v listinné podobě přes ŽK.
V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte našeho ICT správce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Věříme, že používání této aplikace bude i pro Vás přínosné a děkujeme Vám za spolupráci.