Schůzky KP ZŠ ve šk. roce 2021/22
16. 11. 2021
19. 4. 2022

KP ZŠ má vlastní IČO přidělené MVČR a je samostatným právním subjektem. Výbor KP ZŠ se skládá z třídních důvěrníků, volených rodiči jednotlivých tříd, kteří jsou členy sdružení.
Výbor volí svého předsedu, místopředsedu a pokladníka. Každý člen sdružení má právo účastnit se jednání Výboru a vznášet své dotazy a připomínky k práci sdružení.

Vedení Klubu přátel ZŠ Smetanova, Přelouč

Předseda                  Vaníčková Milena          Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místopředseda          Písař Josef                    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pokladní                    Capaliniová Jitka          Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Naším cílem je se společně s pedagogickým sborem a obcí podílet na rozvoji naší školy.
Chceme Vám přiblížit školu do Vašich domovů, zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči, popularizovat školu mezi veřejností a hlavně pomoci dětem v tom, aby se ve škole cítily dobře a po létech na ni vzpomínaly s láskou a s porozuměním.

Majetek Klubu tvoří příspěvky rodičů, sponzorské dary, výnosy z akcí pořádaných školou ve spolupráci s Klubem a dotace.
Peníze a dary jsou určeny pro materiální a finanční pomoc škole a žákům školy, o jejichž určení rozhoduje Výbor klubu na doporučení svých členů. Peníze spravuje pokladní v řádné účetní evidenci.

Stanovy klubu přátel

Schůzka třídních důvěrníků 17. 4. 2018

Schůzka třídních důvěrníků 13. 11. 2018

Schůzka třídních důvěrníků 9. 4. 2019

Schůzka třídních důvěrníků 12. 11. 2019

Schůzky duben 2020, listopad 2020 a duben 2021 se vzhledem k mimořádným opatřením v ČR nemohly uskutečnit.