7. ROČNÍK

  • Konverzace v anglickém jazyce
  • Kulturní seminář
  • Seminář z matematiky

Další dvě hodiny volitelných předmětů byly nahrazeny povinným 2. cizím jazykem, žáci si mohli vybrat mezi německým a ruským.

8. ROČNÍK

  • Informační a výpočetní technika
  • Konverzace v anglickém jazyce
  • Chemicko-biologická praktika

Další dvě hodiny volitelných předmětů byly nahrazeny povinným 2. cizím jazykem, žáci si mohli vybrat mezi německým a ruským.

9. ROČNÍK

  • Finanční gramotnost
  • Konverzace v anglickém jazyce
  • Chemicko-biologická praktika

Další dvě hodiny volitelných předmětů byly nahrazeny povinným 2. cizím jazykem, žáci si mohli vybrat mezi německým a ruským.