7. ROČNÍK

  • Sportovní hry
  • Kulturně-společenský seminář
  • Literárně - dramatický seminář

8. ROČNÍK

  • Informační a výpočetní technika
  • Seminář z matematiky
  • Chemicko-biologická praktika

9. ROČNÍK

  • Finanční gramotnost
  • Konverzace v anglickém jazyce
  • Chemicko-biologická praktika