Projektové dny
Realizace všech akcí bude záviset na aktuální epidemiologické situaci.

 • Adventní sobota ve škole - výroba a prodejní výstava adventních a vánočních dekorací - 30. 11. 2019, další se uskuteční na podzim 2021
 • Velikonoční jarmark s dílnami - výroba a prodejní výstava velikonočních dekorací spojená a vyhlášením soutěže "O nejkrásnější velikonoční vajíčko" - 31. 3. 2021
  Tyto dva projekty se střídají (v každém školním roce je pouze jeden).

I. stupeň        

 • Ochrana člověka za mimořádných událostí - šestihodinový projekt pro celý I. st., jaro 2021
 • Dvoudenní projekt pro celý I. stupeň zaměřený tematicky - téma je každý rok jiné
  ve šk. roce 2020/21 "Hravě žij zdravě"
 • Den dětí - v termínu kolem 1. 6. 2021, den plný soutěží a her za organizační pomoci žáků z II. stupně

II. stupeň

 • Ochrana člověka za mimořádných událostí - šestihodinový projekt pro celý II. st., jaro 2021
 • Jednodenní nebo dvoudenní projekt pro celý II. stupeň zaměřený tematicky - téma je každý rok jiné
  na šk. rok 2020/21 ještě nebylo určeno
 • Sportovní den - červen 2021, celý den věnován sportovním a soutěžním aktivitám

Školní družina

 • Z POHÁDKY DO POHÁDKY
  Tento projekt bude probíhat po celý školní rok. Děti navštíví každý měsíc jednu pohádku, ke které budou připraveny herní úkoly se zaměřením na ochranu přírody, mezilidské vztahy, pracovní, hudební, literární
  a tělovýchovné činnosti.
  Projekt je inspirován časopisem PASTELKA.

Ročníkové projekty  (vždy jednodenní)

 • 1. ročník: Máme rádi zvířata
 • 2. ročník: Svět pohádek
 • 3. ročník: Já člověk
 • 4. ročník: Já a můj domov
 • 5. ročník: Putujeme po Evropě
 • 6. ročník: Poznáváme se navzájem - zaměřeno na vytvoření pozitivních vztahů v nových kolektivech
 • 7. ročník: Lyžařský výcvik
 • 8. ročník: Vyber si své povolání
 • 9. ročník: Loučíme se se školou

Další pravidelné akce

Netradiční zahájení školního roku pro prvňáčky - jízda v kočárech Národního hřebčína Kladruby n. L.

Plavání pro 2. a 3. ročník - tyto třídy absolvují kurzy plavání (10 lekcí po 2 hodinách v každém ročníku) v pardubickém bazénu. Plavání je od šk. roku 2017/18 dle rozhodnutí MŠMT povinné.

Pobytový zájezd do NSR - Sebnitz - uskutečňuje se ob rok

Podzimní a jarní sběr papíru 

"U školy snad straší?!" - podzimní strašidelná procházka parkem u budovy I. stupně, připravená pro předškoláky a malé školáky

Den otevřených dveří v 1. třídách - během měsíce listopadu, 1. - 3. vyučovací hodina, možnost přítomnosti rodičů při vyučování

Adventní sobota - děti si mohou v dílnách  za pomoci učitelů, rodičů nebo prarodičů vyrobit adventní a vánoční dekorace (realizace ob rok, střídá se s Velikonočním jarmarkem)

Burza středních škol - aula v budově v ul. Školní - vždy v lednu

Lyžařský výcvik - pro žáky 7. a vyšších ročníků, chata Slovanka, Horní Maxov - středisko Severák; 200 Kč na dopravu přispívá žákům 7. tříd KPZŠ

Dílničky pro předškoláky - setkání budoucích prvňáčků, rodičů a učitelů, spojeno s prohlídkou školy a výtvarným tvořením, vždy 2x ročně, přesné termíny na záložce Pro předškoláky

Den otevřených dveří v budově I. stupně v ul. Kladenská - 15.00 - 17.30, většinou v březnu

Zápis do 1. tříd - 1. - 30. 4.

Pobyt v přírodě zaměřený na sport a turistiku - pro žáky 3. ročníku

Pobyt v přírodě zaměřený na anglický jazyk - pro žáky 5. ročníku

Třídní schůzka rodičů předškoláků - vždy konec června, 16.30

Rozloučení s vycházejícími žáky - slavnostní zakončení školní docházky pro žáky 9. tříd - vždy konec června, 16.00, kino Přelouč

Návštěva divadla - jednou za školní rok navštíví všechny třídy vybrané vhodné představení ve VČD v Pardubicích nebo v Klicperově divadle v Hradci Králové, doprava bude dětem hrazena z prostředků Klubu přátel školy (vyjma 9. tříd, které navštíví divadlo nebo muzikál v Praze)

Návštěva kina - při příležitosti závěru kalendářního roku, závěru školního roku nebo při zajímavé nabídce navštíví oba stupně filmové představení v místním kině

Technohrátky, Zdravohrátky - zapojení žáků 8. a 9. tříd do návštěv SŠ a SOU v rámci posílení zájmu žáků o výběr technických (zdravotnických) škol, organizuje Pardubický kraj

Charitativní akce - Tříkrálová sbírka, Český den proti rakovině a další dle situace a nabídky

Preventivní programy - realizované většinou externisty (ACET, Semiramis) - II. stupeň

Zájmové kroužky - široká nabídka, konkrétní přehled v záložce Zájmové kroužky

Městská knihovna - návštěva programů a besed, připravených pracovnicemi MK, vždy pro konkrétní ročník

Nocování ve škole - organizuje třídní učitel, většinou na I. stupni

Projekt Veselé zoubky - zapojení žáků 1. tříd do celorepublikového projektu

Sběr pomerančové a citronové kůry - probíhá od listopadu do dubna na celé škole

Školní knihovna - v budově I. i II. stupně otevřena pro žáky jednou týdně, půjčovné zdarma, každý rok dokupovány nové tituly

Logopedická náprava - logopedické asistentky pracují individuálně s dětmi s poruchami řeči

Akce "školní mléko" - zdarma dvakrát za měsíc neochucené mléko (jogurt nebo termizovaný sýr) žákům obou stupňů

Ovoce a zelenina do škol - žáci obou stupňů dostávají jednou za týden zdarma čerstvé ovoce, zeleninu, ovocné nebo zeleninové šťávy

"Prevence na 1. místě" - v rámci této akce Městská policie Přelouč pořádá besedy se žáky každé třídy na vybraná témata

Valentýnské srdíčko - výtvarná celoškolní soutěž

Velikonoční vajíčko - výtvarná celoškolní soutěž, vždy je součástí Velikonočního jarmarku

Pěvecká, recitační a přírodovědná soutěž - probíhá na každém stupni, vítězové postupují do okresního kola

Akce školního sportovního klubu
- sportovní turnaje mezi třídami
- hledáme největšího "šplhouna" v rámci Tv - ročníkové soutěže
- T-Mobile běh I. stupeň
- "Koláček" - cyklistický závod pro I. st.
- Den dětí I. st.
- Sportovní den II. stupeň
- návštěva kuželny všemi ročníky II. stupně
- účast v okrskových kolech - florbal, vybíjená, kopaná, odbíjená, basketbal, nohejbal...
- účast v okresních (krajských) kolech (pokud postoupíme)
- účast na McDonald´s Cupu - I. stupeň
- účast na dalších sportovních akcích dle nabídky