Projektové dny

 • Adventní sobota ve škole - výroba a prodejní výstava adventních a vánočních dekorací - 30. 11. 2019
 • Velikonoční jarmark s dílnami - výroba a prodejní výstava velikonočních dekorací spojená a vyhlášením soutěže "O nejkrásnější velikonoční vajíčko" - 17. 4. 2019, další 31. 3. 2021
  Tyto dva projekty se střídají (v každém školním roce je pouze jeden).

I. stupeň        

 • Ochrana člověka za mimořádných událostí - šestihodinový projekt pro celý I. st., jaro 2020
 • Dvoudenní projekt pro celý I. stupeň zaměřený tematicky - téma je každý rok jiné
  ve šk. roce 2019/20 "Hravě žij zdravě"
 • Den dětí - v termínu kolem 1. 6. 2020, den plný soutěží a her za organizační pomoci žáků z II. stupně

II. stupeň

 • Ochrana člověka za mimořádných událostí - šestihodinový projekt pro celý II. st., 25. 10. 2019
 • Jednodenní nebo dvoudenní projekt pro celý II. stupeň zaměřený tematicky - téma je každý rok jiné
  ve šk. roce 2019/20 "Advent"
 • Sportovní den - červen 2020, celý den věnován sportovním a soutěžním aktivitám

Školní družina

 • Projekt JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA – CELÝ ROK JE PRIMA přináší žákům možnost vnímat, prožít, odzkoušet a poznat přírodu všemi smysly. Cílem je poskytnout příležitost hravě objevovat přírodu a tradice ve všech ročních obdobích. Žáci si uvědomí proměny přírody v měřítku jednoho roku a zachytí je.

 • KOUZELNÁ SLOVÍČKA- aneb učíme se chovat a jednat.
  V tomto týdenním projektu budeme pomocí her, besed a kvízů podporovat mezilidské vztahy - kamarádství, úcta k dospělým, ke spolužákům… Dále se zaměříme i na to, jak si umět poradit v každé situaci.

Ročníkové projekty  (vždy jednodenní)

 • 1. ročník: Máme rádi zvířata
 • 2. ročník: Svět pohádek
 • 3. ročník: Já člověk
 • 4. ročník: Já a můj domov
 • 5. ročník: Putujeme po Evropě
 • 6. ročník: Poznáváme se navzájem - zaměřeno na vytvoření pozitivních vztahů v nových kolektivech
 • 7. ročník: Lyžařský výcvik
 • 8. ročník: Vyber si své povolání
 • 9. ročník: Loučíme se se školou

Další akce

Netradiční zahájení školního roku pro prvňáčky - jízda v kočárech tažených koňmi Národního hřebčína Kladruby n. Labem - 2. 9. 2019.

Plavání pro 2. a 3. ročník - tyto třídy absolvují kurzy plavání (10 lekcí po 2 hodinách v každém ročníku) v pardubickém bazénu. Plavání je od šk. roku 2017/18 dle rozhodnutí MŠMT povinné.
2.B, 3.B, 3.C: 10. 9. - 19. 11. 2019
2.A, 2.C, 3.A, 3.C: 28. 2. - 22. 5. 2020

Pobytový zájezd do NSR - Sebnitz - 16. - 20. 9. 2019

"Bez masky" - hudebně-vzdělávací program pro žáky II. stupně - 1. 10. 2019

Podzimní sběr papíru 22. - 24. 10. 2019

"U školy snad straší?!" - podzimní strašidelná procházka parkem u budovy I. stupně, připravená pro předškoláky a malé školáky - 25. 10. 2019, 19.00 - předškoláci, 20.00 - 1. a 2. třídy

"Kolumbie" - naučný zeměpisný pořad pro II. st. - 11. 11. 2019

"Čtyři kroky do Nového světa" - Česká filharmonie Praha - pouze pro dobrovolné zájemce - 26. 11. 2019

Den otevřených dveří v 1. třídách - 18. 11. 2019, 1. - 3. vyučovací hodina, ostatní třídy dle domluvy rodičů s TU

Adventní sobota - děti si mohou v dílnách  za pomoci učitelů, rodičů nebo prarodičů vyrobit adventní a vánoční dekorace - 30. 11. 2019

Burza středních škol - aula v budově v ul. Školní - 8. 1. 2020

Lyžařský výcvik - pro žáky 7. a vyšších ročníků, chata Slovanka, Horní Maxov - středisko Severák; 200 Kč na dopravu přispívá žákům 7. tříd KPZŠ - 18. 1. - 25. 1. 2020

Zimní dílnička pro předškoláky - setkání budoucích prvňáčků, rodičů a učitelů, spojeno s prohlídkou školy a výtvarným tvořením, 22. 1. 2020, 16.00.

Den otevřených dveří v budově I. stupně v ul. Kladenská - 12. 3. 2020, 15.00 - 17.30

Zápis do 1. tříd - 3. 4. 2020, 14.00 - 18.00

Jarní sběr papíru - 21. - 23. 4. 2020

"Seznámení se školou" - odpoledne pro předškoláky. Hodina strávená hravou formou v budoucí třídě se svojí třídní učitelkou a novým kolektivem. Bez přítomnosti rodičů -  21. 5. 2020, 16.00

Pobyt v přírodě zaměřený na sport a turistiku - pro žáky 3. ročníku, 1. - 5. 6. 2020, Bartošova pec, Český ráj

Pobyt v přírodě zaměřený na anglický jazyk - pro žáky 5. ročníku, 8. - 12. 6. 2020, Rekreační středisko Český ráj

Třídní schůzka rodičů předškoláků - 17. 6. 2020, 16.30

Rozloučení s vycházejícími žáky - slavnostní zakončení školní docházky pro žáky 9. tříd - 24. 6. 2020, kino Přelouč

Návštěva divadla - jednou za školní rok navštíví všechny třídy vybrané vhodné představení ve VČD v Pardubicích nebo v Klicperově divadle v Hradci Králové, doprava bude dětem hrazena z prostředků Klubu přátel školy.
Vyjma 9. tříd, které navštíví divadlo nebo muzikál v Praze.

Návštěva kina - při příležitosti závěru kalendářního roku, závěru školního roku nebo při zajímavé nabídce navštíví oba stupně filmové představení v místním kině.

Projekt Zdravé zuby - zapojení žáků I. stupně do celorepublikového projektu.

Sběr starého papíru - v předem oznámených termínech na parkovišti mezi budovou I. stupně v Kladenské ulici a sportovní halou. Dvakrát za školní rok - podzim, jaro.

Sběr pomerančové a citronové kůry - bude probíhat od listopadu do dubna na celé škole.

Sběr víček od PET lahví - probíhá po celý školní rok, víčka budou předána rodičům Elišky ze Svítkova, která trpí Rettovým syndromem.

Školní knihovna - v budově I. i II. stupně otevřena pro žáky jednou týdně. Půjčovné zdarma. Každý rok dokupovány nové tituly. 

Logopedická náprava - logopedické asistentky pracují individuálně s dětmi s poruchami řeči.

Akce "školní mléko" - zdarma dvakrát za měsíc neochucené mléko (jogurt nebo termizovaný sýr) žákům obou stupňů.

Ovoce a zelenina do škol - žáci obou stupňů dostávají jednou za týden zdarma čerstvé ovoce, zeleninu, ovocné nebo zeleninové šťávy.

"Prevence na 1. místě" - v rámci této akce Městská policie Přelouč pořádá besedy se žáky každé třídy na vybraná témata.

Valentýnské srdíčko - výtvarná celoškolní soutěž.

Velikonoční vajíčko - výtvarná celoškolní soutěž, vždy je součástí Velikonočního jarmarku.

Pěvecká, recitační a přírodovědná soutěž - proběhne na každém stupni, vítězové postupují do okresního kola.

Akce školního sportovního klubu
- sportovní turnaje mezi třídami
- hledáme největšího "šplhouna" v rámci Tv - ročníkové soutěže
- T-Mobile běh I. stupeň
- "Koláček" - cyklistický závod pro I. st.
- Den dětí I. st.
- Sportovní den II. stupeň
- návštěva kuželny všemi ročníky II. stupně
- účast v okrskových kolech - florbal, vybíjená, kopaná, odbíjená...
- účast v okresních (krajských) kolech (pokud postoupíme)
- organizace okrskového kola v basketbalu a vybíjené dívek, florbalu a vybíjené chlapců 
- účast na McDonald´s Cupu - I. stupeň
- účast na dalších sportovních akcích dle nabídky