Projektové dny

 • Adventní sobota ve škole - výroba a prodejní výstava adventních a vánočních dekorací - 30. 11. 2019
 • Velikonoční jarmark s dílnami - výroba a prodejní výstava velikonočních dekorací spojená a vyhlášením soutěže "O nejkrásnější velikonoční vajíčko" - 17. 4. 2019
  Tyto dva projekty se střídají (v každém školním roce je pouze jeden).

I. stupeň        

 • Ochrana člověka za mimořádných událostí - šestihodinový projekt pro celý I. st. najednou, jaro 2019
 • Dvoudenní projekt pro celý I. stupeň zaměřený tematicky - téma je každý rok jiné
  ve šk. roce 2019/20 "Hravě žij zdravě"
 • Den dětí - v termínu kolem 1. 6. 2020, den plný soutěží a her za organizační pomoci žáků z II. stupně

II. stupeň

 • Ochrana člověka za mimořádných událostí - šestihodinový projekt pro celý II. st. najednou, 26. 10. 2018
 • Jednodenní nebo dvoudenní projekt pro celý II. stupeň zaměřený tematicky - téma je každý rok jiné
  ve šk. roce 2019/20 
 • Sportovní den - červen 2020, celý den věnován sportovním a soutěžním aktivitám

Školní družina

 • "AHOJ ČESKO" aneb vlakem "BOHEMIA EXPRES" po krajích České republiky
  Projekt ke stému výročí narozenin Československa. Jeho prostřednictvím se děvčata a kluci něco málo dozvědí o krajích České republiky a to formou hry a akčních činností. V souhrnu je to taková malá "skládačka", kterou lze v dalším čase doplňovat o nové informace a poznatky. Účelem projektu je vzbudit zájem o českou   republiku, její historii i současnost.

Ročníkové projekty  (vždy jednodenní)

 • 1. ročník: Máme rádi zvířata
 • 2. ročník: Svět pohádek
 • 3. ročník: Já člověk
 • 4. ročník: Já a můj domov
 • 5. ročník: Putujeme po Evropě
 • 6. ročník: Poznáváme se navzájem - zaměřeno na vytvoření pozitivních vztahů v nových kolektivech
 • 7. ročník: Lyžařský výcvik
 • 8. ročník: Vyber si své povolání
 • 9. ročník: Loučíme se se školou

Další akce

Netradiční zahájení školního roku pro prvňáčky - jízda v kočárech tažených koňmi Národního hřebčína Kladruby n. Labem - 3. 9. 2018.

Plavání pro 2. a 3. ročník - tyto třídy absolvují kurzy plavání (10 lekcí po 2 hodinách v každém ročníku) v pardubickém bazénu. Plavání je od šk. roku 2017/18 dle rozhodnutí MŠMT povinné.
2.A, 3.A: 11. 9. - 20. 11. 2018
2.B, 2.C, 3.B, 3.C: 20. 2. - 24. 4. 2019

Návštěva České filharmonie v Rudolfinu - pro zájemce z řad 5. - 9. ročníků, koncert "Osudová", autobus hrazen z KPZŠ - 5. 10. 2018.

Podzimní sběr papíru 23. - 25. 10. 2018

"U školy snad straší?!" - podzimní strašidelná procházka parkem u budovy I. stupně, připravená pro předškoláky a malé školáky - 26. 10. 2018, 19.00 - předškoláci, 20.00 - 1. a 2. třídy.

Den otevřených dveří v 1. třídách - 5. 11. 2018, 1. - 3. vyučovací hodina, ostatní třídy dle domluvy rodičů s TU.

"Myanmar - divoká cesta do barmské říše" - zeměpisný pořad pro celý II. st., 12. 11. 2018.

Podzimní dílnička - odpoledne pro předškoláky a jejich rodiče, věnované seznámení se se školou a tvorbě podzimních dekorací - 29. 11. 2018, 16.00.

Lyžařský výcvik - pro žáky 7. a vyšších ročníků, chata Slovanka, Horní Maxov - středisko Severák; 200 Kč na dopravu přispívá žákům 7. tříd KPZŠ - 19. 1. - 26. 1. 2019.

Muzikál "Kvítek Mandragory", Brodway - žáci 9. ročníku každoročně navštíví vybrané muzikálové představení v Praze - 12. 3. 2019.

Den otevřených dveří v budově I. stupně v ul. Kladenská - 13. 3. 2019, 15.00 - 17.30.

Jarní sběr papíru - 2. - 4. 4. 2019

Zápis do 1. tříd - 5. 4. 2019, 14.00 - 18.00.

Velikonoční jarmark - prodejní výstava spojená s dílničkami. Děti si mohou v dílnách  za pomoci učitelů, rodičů nebo prarodičů vyrobit velikonoční dekorace - 17. 4. 2019 (ob rok se střídá s Adventní sobotou).

Pobyt v přírodě zaměřený na sport a turistiku - pro žáky 3. ročníku, 13. - 17. 5. 2019, Olešnice v Orl. horách

Pobyt v přírodě zaměřený na anglický jazyk - pro žáky 5. ročníku, 10. - 14. 6. 2019, Horní Bradlo.

"Seznámení se školou" - odpoledne pro předškoláky. Hodina strávená hravou formou v budoucí třídě se svojí třídní učitelkou a novým kolektivem. Bez přítomnosti rodičů -  29. 5. 2019, 16.00.

Třídní schůzka rodičů předškoláků - 19. 6. 2019, 16.30. 

Rozloučení s vycházejícími žáky - slavnostní zakončení školní docházky pro žáky 9. tříd - 26. 6. 2019, kino Přelouč.

Návštěva divadla - jednou za školní rok navštíví všechny třídy vybrané vhodné představení ve VČD v Pardubicích nebo v Klicperově divadle v Hradci Králové, doprava bude dětem hrazena z prostředků Klubu přátel školy.
Vyjma 9. tříd, které navštíví divadlo nebo muzikál v Praze.

Návštěva kina - při příležitosti závěru kalendářního roku, závěru školního roku nebo při zajímavé nabídce navštíví oba stupně filmové představení v místním kině.

Projekt Zdravé zuby - zapojení žáků I. stupně do celorepublikového projektu.

Sběr starého papíru - v předem oznámených termínech na parkovišti mezi budovou I. stupně v Kladenské ulici a sportovní halou. Dvakrát za školní rok - podzim, jaro.

Sběr pomerančové a citronové kůry - bude probíhat od listopadu do dubna na celé škole.

Sběr víček od PET lahví - probíhá po celý školní rok, víčka budou předána rodičům Elišky ze Svítkova, která trpí Rettovým syndromem.

Školní knihovna - v budově I. i II. stupně otevřena pro žáky jednou týdně. Půjčovné zdarma. Každý rok dokupovány nové tituly. Výpůjční doba v  knihovnách: oba stupně: úterý 7.40 - 8.00 nebo po dohodě s učitelkou.

Logopedická náprava - logopedická asistentka pracuje individuálně s dětmi s poruchami řeči.

Akce "školní mléko" - zdarma dvakrát za měsíc neochucené mléko (nebo jogurt) žákům obou stupňů.

Ovoce a zelenina do škol - žáci obou stupňů dostávají jednou za týden zdarma čerstvé ovoce, zeleninu, ovocné nebo zeleninové šťávy.

"Prevence na 1. místě" - v rámci této akce Městská policie Přelouč pořádá besedy se žáky na vybraná témata.

Valentýnské srdíčko - výtvarná celoškolní soutěž.

Velikonoční vajíčko - výtvarná celoškolní soutěž, vždy je součástí Velikonočního jarmarku.

Pěvecká, recitační a přírodovědná soutěž - proběhne na každém stupni, vítězové postupují do okresního kola.

Akce školního sportovního klubu
- sportovní turnaje mezi třídami
- Sportovní den II. stupeň
- návštěva kuželny všemi ročníky II. stupně
- účast v okrskových kolech - florbal, basketbal, vybíjená (pořadatel), odbíjená, kopaná ...
- účast na okresních (krajských) finále (pokud postoupíme)
- organizace okresního finále v odbíjené chlapců
                  okrskového kola v basketbalu dívek, florbalu chlapců, vybíjené Ch i D 
- účast na McDonald´s Cupu - I. stupeň
- účast na dalších sportovních akcích dle nabídky