PŘEHLEDY  ZAMĚSTNANCŮ   A  TŘÍD  K  1. 9. 2019

 I. stupeň

 15 třídních učitelů, 1 netřídní učitelé

 II. stupeň

 8 třídních, 7 netřídní učitelé

 školní družina

 6 vychovatelek

 asistent pedagoga

 1

 školní asistent

 2

 školní psycholožka

 1

 vedení školy

 3 (ředitelka, 2 zástupkyně ředitelky)

 hospodářský
 úsek

 2

 provozní úsek

 5

 celkem

 47 (někteří zaměstnanci působí na
  více pozicích)

I. STUPEŇ

TŘÍDA

  TŘÍDNÍ UČITEL

1.A

  Mgr. Vlasta Tužilová

1.B

  Mgr. Věra Mňuková

1.C

  Mgr. Pavlína Soldánová

2.A

  Mgr. Jitka Capaliniová

2.B

  Mgr. Blanka Kratochvílová

2.C

  Mgr. Lenka Bělská

3.A

  Mgr. Dana Dostálová

3.B

  Mgr. Martina Mrkvičková

3.C

  Mgr. Michaela Pavlíková

4.A

  Mgr. Veronika Kelnerová

4.B

  Mgr. Alena Školníková

4.C

  Mgr. Veronika Knížková

5.A

  Mgr. Lenka Bechynská

5.B

  Mgr. Zuzana Jánská

5.C 

  Mgr. Petra Bezdíčková

celkem

  15 tříd

 II. STUPEŇ

TŘÍDA

  TŘÍDNÍ UČITEL

6.A

  Mgr. Blanka Prokopová

6.B

  Mgr. Marcela Švábová

7.A

  Mgr. Senta Neumannová 

7.B 

  Mgr. Svatava Dolanová

8.A

  Mgr. Soňa Semerádová, Ph.D.

8.B

  Mgr. Jan Malý

9.A

  Mgr. Eva Waldhansová

9.B

  Mgr. Helena Fišerová

celkem

  8 tříd


                                  
                                  

ŠKOLNÍ  DRUŽINA

Celkem 180 dětí v šesti odděleních.
Vedoucí vychovatelka: Ilona Kryštofová
Další vychovatelky: Iva Hebká
Eva Kratochvílová, Mgr. Markéta Kurtincová
                                   Daniela Köhlerová, Aneta Šimáková, DiS.