PŘEHLEDY  ZAMĚSTNANCŮ   A  TŘÍD  K  1. 9. 2020

 I. stupeň

 14 třídních učitelů, 1 netřídní učitelka

 II. stupeň

 8 třídních, 10 netřídní učitelé

 školní družina

 6 vychovatelek

 asistent pedagoga

 1

 školní asistent

 2

 školní psycholožka

 1

 vedení školy

 3 (ředitelka, 2 zástupkyně ředitelky)

 hospodářský
 úsek

 2

 provozní úsek

 5

 celkem

 48 (někteří zaměstnanci působí na
  více pozicích)

I. STUPEŇ

TŘÍDA

  TŘÍDNÍ UČITEL

1.A

 Mgr. Lenka Bechynská

1.B

 Mgr. Zuzana Jánská

1.C

 Mgr. Zuzana Komendová

2.A

  Mgr. Vlasta Tužilová

2.B

  Mgr. Věra Mňuková

2.C

  Mgr. Pavlína Soldánová

3.A

  Dominika Mňuková

3.B

  Mgr. Blanka Kratochvílová

3.C

  Mgr. Lenka Bělská

4.A

  Mgr. Dana Dostálová

4.B

  Mgr. Martina Mrkvičková

4.C

  Mgr. Michaela Pavlíková

5.A

  Mgr. Markéta Kurtincová

5.B

  Mgr. Alena Školníková

5.C

  Mgr. Veronika Jeníčková

celkem

  15 tříd

 II. STUPEŇ

TŘÍDA

  TŘÍDNÍ UČITEL

6.A

  Mgr. Petra Bezdíčková

6.B

  Mgr. Helena Fišerová

7.A

  Mgr. Blanka Prokopová

7.B

  Mgr. Marcela Švábová

8.A

  Mgr. Senta Neumannová 

8.B 

  Mgr. Svatava Dolanová

9.A

  Mgr. Soňa Semerádová, Ph.D.

9.B

  Mgr. Eva Waldhansová

celkem

  8 tříd


                                  
                                  

ŠKOLNÍ  DRUŽINA

Celkem 180 dětí v šesti odděleních.
Vedoucí vychovatelka: Ilona Kryštofová
Další vychovatelky: Iva Hebká
, Bc. Michaela Chejnovská, Eva Kratochvílová, Adriena Kutílková, Aneta Šimáková, DiS.