Adresa

  Kladenská 494
  535 01 Přelouč

  Telefonní číslo

  466 959 013

  Provozní doba

  6.00 - 8.00
  11.40 -16.30

  Vedoucí vychovatelka

  Ilona Kryštofová

  Vychovatelky

  Iva Hebká
  Adriena Kutílková
  Eva Kratochvílová
  Mgr. Michaela Chejnovská, DiS.
  Aneta Šimáková, DiS.

                                                    Celkem 180 dětí v 6 odděleních

  Názvy oddělení a jejich vedoucí

  BERUŠKY   Ilona Kryštofová

  SLUNÍČKA  Eva Kratochvílová

  ŽABIČKY     Iva Hebká

  KOŤATA      Adriena Kutílková

  SOVIČKY     Aneta Šimáková, DiS.

  TYGŘÍCI      Mgr. Michaela Chejnovská, DiS.

  Celoroční družinové projekty

  TAJEMSTVÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY

Cílem je žákům dát možnost a příležitost hravě objevovat přírodu ve všech ročních obdobích. Takto si uvědomí proměny přírody v měřítku jednoho roku a zachytí je. Zároveň chceme prací v týmech posílit kamarádské a mezilidské vztahy mezi žáky jednotlivých tříd i ročníků. Výstupem bude sešitek pro zaznamenávání jednotlivých pozorování, poznatků a pokusů.

  Kroužky ve ŠD

Barvička

kroužek výtvarných činností - E. Kratochvílová

Sportovní hry

míčové a pohybové hry - I. Hebká, Mgr. M. Chejnovská, A. Kutílková

Šikulové

práce s papírem, látkou, přírodninami,... - I. Kryštofová, A. Šimáková, DiS.

 

 Informace o systému vyzvedávání žáků ze ŠD ZDE