Adresa

  Kladenská 494
  535 01 Přelouč

  Telefonní číslo

  466 959 013

  Provozní doba

  6.00 - 8.00
  11.40 -16.30

  Vedoucí vychovatelka

  Ilona Kryštofová

  Vychovatelky

  Iva Hebká
  Adriena Kutílková
  Eva Kratochvílová
  Bc. Michaela Chejnovská
  Aneta Šimáková, DiS.

Celkem 180 dětí v 6 odděleních

  Názvy oddělení a jejich vedoucí

  BERUŠKY   Ilona Kryštofová

  SLUNÍČKA  Eva Kratochvílová

  ŽABIČKY     Iva Hebká

  KOŤATA      Adriena Kutílková

  SOVIČKY     Aneta Šimáková, DiS.

  TYGŘÍCI      Bc. Michaela Chejnovská 

  Celoroční družinové projekty

 Z POHÁDKY DO POHÁDKY

 Tento projekt bude probíhat po celý školní rok.
 S dětmi navštívíme každý měsíc jednu pohádku,
 ke které budou připraveny herní úkoly se
 zaměřením na ochranu přírody, mezilidské
 vztahy, pracovní, hudební, literární
 a tělovýchovné činnosti.

 projekt je inspirován časopisem PASTELKA

  Kroužky ve ŠD

 Po dobu I. pololetí šk. roku 2020/21 budou
 kroužky ve ŠD zrušeny z důvodu minimalizace
 kontaktu žáků z jednotlivých oddělení.
 Ve II. pololetí bude jejich otevření přizpůsobeno
 aktuální epidemiologické situaci.

 Informace o systému vyzvedávání žáků ze ŠD ZDE