NABÍDKA  ZÁJMOVÝCH  KROUŽKŮ

  NA ŠKOLNÍ  ROK  2020/2021

NÁZEV KROUŽKU

PRO ROČNÍK

VEDOUCÍ KROUŽKU

ČASOVÁ DOTACE

DEN

ČAS

CENA

Logopedie

1.

Mrkvičková

1,5 h/ týden

ST

13.30 – 15.00

600,-

Logopedie

1.

Pavlíková

1,5 h/ týden

ST

13.30 – 15.00

600,-

Logopedie

1.

Kratochvílová

1,5 h/ týden

PO

14.00 – 15.30

600,-

Keramický

1. - 9.

Mňuková

2h / 1x za 14 dní

ST

14.30 – 16.30

600,-

Keramický

1. - 5.

Tužilová

2h / 1x za 14 dní

PO

14.00 – 16.00

600,-

Keramický

1. - 5.

Popovičová

2h / 1x za 14 dní

ÚT

14.30 – 16.30

600,-

Florbal

1. - 3.

Hejný

1h / týden

PO

14.00 – 15.00

500,-

Florbal

4. - 7.

Hejný

1h / týden

14.00 – 15.00

500,-

Paličkování  (pom. půjčíme)

3. - 9.

Kryštofová

2h / týden

ÚT

15.15 – 17.15

500,-

Hrátky na flétnu a zpěv

1. - 2.

Mňuková D.

1h / týden

ST

14.00 – 15.00

500,-

Doučování Č, M

4. – 5.

Školníková

1h / týden

PO

12.40 – 13.40

zdarma*

Doučování Č, M

2. - 3.

Soldánová

1h / týden

ČT

14.00 – 15.00

zdarma*

Angličtina pro prvňáky

1.

Jeníčková

1h / týden

PO

14.00 – 15.00

500,-

Angličtina pro prvňáky

1.

Jánská

1h / týden

PO

14.00 – 15.00

500,-

Angličtina pro druháky (navazující z loňského. roku)

2.

Bělská

1h / týden

ČT

14.00 – 15.00

500,-

Doučování Aj

4. - 5.

Fritscherová

1h / týden

ST

14.00 – 15.00

500,-

Šachový kroužek

1. - 9.

Tyč

2h / týden

ST

14.00 – 16.00

500,-

Příprava na přijímací zkoušky  z matematiky

9.

Prokopová

1h / týden

PO

14.00 – 15.00

500,-

Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka

9.

Waldhansová

1h / týden

ST

14.00 – 15.00

500,-

Doučování matematiky

6. - 9.

Semerádová

1h / týden

ÚT

14.00 – 15.00

zdarma*

Doučování českého jazyka

6. - 9.

Neumannová

1h / týden

PO

14.00 – 15.00

zdarma*

Kroužky budou probíhat od 29. 9. 2020 do 28. 5. 2021 v prostorách ZŠ nebo ve sportovní hale.

 

Pokud budete mít o některé kroužky zájem, vyznačte je prosím do této nabídky a třídní učitelé dají Vašemu dítěti přihlášky.

 

Vyplněné přihlášky odevzdávejte  třídním učitelům do 11. 9. 2020.

 

Výběr peněz se uskuteční v týdnu od 14. – 18. 9. 2020 (dny a hodiny budou upřesněny).

 

* Takto označené kroužky jsou financovány z projektu EU (přihláška pro kroužky zdarma).