NABÍDKA  ZÁJMOVÝCH  KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ  ROK  2019/2020

NÁZEV KROUŽKU

PRO ROČNÍK

VEDOUCÍ KROUŽKU

ČASOVÁ DOTACE

DEN

ČAS

CENA

Logopedie

1.

Mrkvičková

1,5 h/ týden

PO

13.30–15.00

600,-

Logopedie

1.

Pavlíková

1,5 h/ týden

PO

13.30–15.00

600,-

Logopedie

1.

Kratochvílová

1,5 h/ týden

PO

13.30–15.00

600,-

Keramický

1. - 9.

Mňuková

2h / 1x za 14 dní

ST

14.30-16.30

600,-

Keramický

1. - 5.

Tužilová

2h / 1x za 14 dní

PO

14.30-16.30

600,-

Florbal

1. - 4.

Hejný

1h / týden

PO

14.00-15.00

500,-

Florbal

5. - 8.

Hejný

1h / týden

14.00-15.00

500,-

Paličkování  (pom. půjčíme)

3. - 9.

Kryštofová

2h / týden

ÚT

15.15-17.15

500,-

Hrátky s flétnou

1. - 2.

Kelnerová

1h / týden

ÚT

14.00-15.00

500,-

Doučování Č, M

     1. - 3.

Soldánová

1h / týden

ČT

14.00-15.00

zdarma*

Doučování Č, M

4. - 5.

Školníková

1h / týden

ČT

14.00-15.00

zdarma*

Angličtina pro prvňáky

1.

Bělská

1h / týden

PO

14.00-15.00

500,-

Angličtina pro prvňáky

1.

Bechynská

1h / týden

PO

14.00-15.00

500,-

Angličtina pro prvňáky

1.

Knížková

1h / týden

PO

14.00-15.00

500,-

Angličtina pro druháky

2.

Bělská

1h / týden

ČT

14.00-15.00

500,-

Internet a jeho možnosti

5. - 9.

Půlpán

1h / týden

ČT

14.15-15.15

500,-

Příprava na přijímací zkoušky                                z matematiky

9.

Prokopová

1h / týden

PO

14.00-15.00

500,-

Příprava na přijímací zkoušky                                 z českého jazyka

9.

Waldhansová

1h / týden

ST

14.00-15.00

500,-

Doučování matematiky

6. - 9.

Semerádová

1h / týden

ST

14.00-15.00

zdarma*

Doučování českého jazyka

6. - 9.

Neumannová

1h / týden

ÚT

14.00-15.00

zdarma*

Šachový kroužek

1. - 9.

Tyč

2h / týden

ST

14.00-16.00

500,-

Profesní orientace

8.

Hejný

1h / týden

ST

14.00-15.00

zdarma

 

Kroužky budou probíhat od 30. 9. 2019 do 29. 5. 2020 v prostorách ZŠ nebo ve sportovní hale.

 

Pokud budete mít zájem o některé kroužky, vyznačte je prosím do této nabídky a třídní učitelé dají Vašemu dítěti přihlášky.

Vyplněné přihlášky odevzdávejte  třídním učitelům do 11. 9. 2019.

Výběr peněz se uskuteční v týdnu od 16. – 20. 9. 2019 (den a hodina bude upřesněna).

* Takto označené kroužky jsou financovány z projektu EU.