NABÍDKA  ZÁJMOVÝCH  KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ  ROK  2021/2022

NÁZEV KROUŽKU

PRO ROČNÍK

VEDOUCÍ KROUŽKU

ČASOVÁ DOTACE

DEN

ČAS

CENA

Logopedie

1. - 2.

Mrkvičková

1,5h / týden

ST

13.30 – 15.00

600,-

Logopedie

1. - 2.

Pavlíková

1,5h / týden

ST

13.30 – 15.00

600,-

Logopedie

1. - 2.

Kratochvílová

1,5h / týden

PO

14.00 – 15.30

600,-

Keramický

2. - 9.

Mňuková V.

2h / 1x za 14 dní

ST

14.30 – 16.30

600,-

Keramický

2. - 5.

Tužilová

2h / 1x za 14 dní

PO

14.30 – 16.30

600,-

Keramický

3. - 5.

Popovičová

2h / 1x za 14 dní

ÚT

14.30 – 16.30

600,-

Florbal

1. - 4.

Hejný

1h / týden

PO

14.00 – 15.00

500,-

Florbal

5. - 8.

Hejný

1h / týden

14.00 – 15.00

500,-

Paličkování 

(pom. půjčíme)

3. - 9.

Kryštofová

2h / týden

ÚT

15.30 – 17.30

500,-

Taneční kroužek

1. - 3.

Komendová

1h / týden

ST

14.00 – 15.00

500,-

Angličtina pro

prvňáky

1.

Nalezinková

1h / týden

14.00 – 15.00

500,-

Angličtina pro

prvňáky

1.

Jeníčková

1h / týden

ČT

14.00 – 15.00

500,-

Angličtina pro

druháky

2.

Bělská

1h / týden

ČT

14.00 – 15.00

500,-

Angličtina pro

druháky

2.

Kurtincová

1h / týden

PO

14.00 - 15.00

500,-

Šachový kroužek

1. - 9.

Tyč

2h / týden

ST

14.00 – 16.00

500,-

Komunikace v AJ

6. – 7.

Fritscherová

1h / týden

ST

14.00 – 15.00

500,-

DOUČOVÁNÍ

(národní plán douč.)

2. – 9.

učitelé jedn.

předmětů

od září do

prosince 2021

dle domluvy

zdarma

Příprava na

přijímací zkoušky z M

9.

Prokopová

1h / týden

PO

14.00 – 15.00

Do 12. 2021 zdarma

Od 1. 2022 300,-

Příprava na

přijímací zkoušky z ČJ

9.

Waldhansová

 

1h / týden

 

ST

14.00 – 15.00

Do 12. 2021 zdarma

Od 1. 2022 300,-

Kroužky budou probíhat od 4. 10. 2021 do 27. 5. 2022 v prostorách ZŠ nebo ve sportovní hale.

 

Na kroužek DOUČOVÁNÍ - národní plán nahlaste děti, které tuto formu doučení učiva potřebují a ve kterých předmětech.

 

Doučování bude probíhat již v září 2021.

 

Pokud budete mít o některé kroužky zájem, vyznačte je prosím do této nabídky a třídní učitelé dají Vašemu dítěti přihlášky.

 

Vyplněné přihlášky odevzdávejte třídním učitelům do 10. 9. 2021.

 

Peníze za kroužky budete platit bankovním převodem DDM Přelouč.

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE II
Podpora polytechnického vzdělávání

Škola je zapojena do tohoto projektu jako partner GY a SOŠ Přelouč.

Součástí aktivit je rovněž bohatá nabídka ZK pro žáky školy zdarma.

Kroužky zaměřené na grafiku

Pro žáky 7. – 9. tříd

  1. Úprava a realizace bitmapové grafiky – úprava fotografií (příprava na leporelo)
  2. Výroba leporela
  3. Příprava a realizace řezané šablony (potisk triček)
  4. Grafické techniky a umělecké zpracování papíru
  5. Vektorová grafika (omalovánky, samolepky na zeď…)
  6. Akcidenční tiskoviny (přání ke Dni matek, Velikonoční pohled s vlastním foto, návrh na dětský lampion…)

Místo konání kroužku: budova praktické výuky, Jaselská 1499, Přelouč

Termíny konání ZK: dle konkrétních rozpisů, které žáci obdrželi.