Začátek školního roku

  1. 9. 2020

  Podzimní prázdniny

  29. a 30. 10. 2020

  Vánoční prázdniny

  23. 12. 2020 - 3. 1. 2021 (vyuč. začne 4. 1.)

  Pololetní prázdniny

  29. 1. 2021

  Jarní prázdniny

  15. 2. - 21. 2. 2021

  Velikonoční prázdniny

  1. 4. 2021

  Hlavní prázdniny

  1. 7. - 31. 8. 2021

  Školní rok 2021/2022

  začíná 1. 9. 2021

  Plavecký výcvik (3.A, 3.C, 2.A)

  8. 9. - 10. 11. 2020 (10 lekcí po 2 hodinách)

  Adventní sobota

  Ve šk. roce 2020/21 se nekoná

  Plavecký výcvik (3.B, 2.B, 2.C)

  26. 2. - 7. 5. 2021 (10 lekcí po 2 hodinách)

  Lyžařský výcvik (7. ročník a vyšší)

  16. 1. - 23. 1. 2021

  Zápis do 1. tříd

  9. 4. 2021

  Přijímací zkoušky na SŠ (1. kolo)

  obory s talentovou zkouškou: 2. - 15. 1. 2021
  konzervatoře: 15. - 31. 1. 2021
  ostatní SŠ: 12. - 28. 4. 2021

  Ředitelské volno 

  zatím není v plánu

  Rozloučení s vycházejícími žáky

  28. 6. 2021, městské kino, 16.00

  Třídní schůzky 1. - 3. třídy

  19. 11. 2020, 15. 4. 2021 vždy v 16.00

  Třídní schůzky 4. - 9. třídy

  24. 11. 2020, 20. 4. 2021 vždy v 16.00

  Informační den

  6. 1. 2021, 14.30 - 17.30

  Pedagogické rady a pracovní porady

  2020: 25. 8., 29. 9., 10. 11., 8. 12.
  2021: 25. 1., 9. 3., 13. 4., 18. 5., 22. 6.

  Předávání vysvědčení

  28. 1. 2021
  30. 6. 2021