INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Zápis na školní rok 2021/22

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a dětí s odkladem povinné školní docházky ve šk. roce 2020/21.
Na základě opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 budou zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Podání žádosti musí být uskutečněno 1. – 30. 4. 2021
Do školy musíte dodat: Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisový lístek.
Datum ani čas doložení potřebných dokumentů do školy NEBUDE mít vliv na přijetí/nepřijetí dítěte.
Zákonný zástupce si vybere z následujících možností, jak doručí škole příslušné dokumenty:
- do datové schránky školy
- e-mailem s elektronickým podpisem
- poštou
- vhozením do školní poštovní schránky školy
- osobně v následujících dnech     pondělí            12. dubna        9 – 12 h
                                                       úterý               13. dubna        14 – 17 h
                                                       středa             14. dubna        9 – 12 h

Žádosti o odklad povinné školní docházky
Dostavte se osobně do školy, ul. Smetanova 27. 4.   10.00 - 12.00   14.00 - 16.00
Do školy musíte dodat: Žádost o odklad, Doporučení školského poradenského zařízení a doporučení dětského lékaře.

Více informací k možnostem doručení dokumentů do školy

Více informací k průběhu zápisu

Žádost o přijetí k základnímu vzdělání

Zápisový lístek

Žádost o odklad povinné školní docházky

Zápis na školní rok 2020/21 probíhal také distančně, bez přítomnosti dětí.
Fotografie ze zápisu na šk. rok 2019/20, si můžete prohlédnout ve Fotogalerii ve složce Zápis nebo na této adrese:

https://zssmprelouc.rajce.idnes.cz/Zapis_2019

 

Fotografie z prvního školního dne prvňáčků v roce 2020/21 si můžete prohlédnout ve Fotogalerii ve složce První školní den nebo na této adrese:

https://zssmprelouc.rajce.idnes.cz/Prvni_skolni_den_2020/

CO BY MĚL VÁŠ PŘEDŠKOLÁČEK UMĚT A ZNÁT

Vážení rodiče,
Vaše dítě by se mělo do školy především těšit!
Pokud si chcete být jisti, že je na školní docházku připraveno, pokud pátráte, co by mělo Vaše dítě při nástupu do školy umět, můžete se inspirovat ZDE.
Neberte ale tato doporučení příliš dogmaticky, děti se v tomto věku velmi rychle vyvíjejí a zdokonalují.

Školní zralost a připravenost dítěte na ZŠ - rozhovor s psycholožkou Mgr. Lenkou Čermákovou - ZDE. 

AKCE POŘÁDANÉ BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU 2020/21 PRO PŘEDŠKOLÁČKY A JEJICH RODIČE
pořádání akcí, průběh i termíny mohou být ještě ovlivněny aktuální epidemiologickou situací

 •   4. 2.   Zimní dílnička pro předškoláky - setkání budoucích prvňáčků, rodičů a učitelů, spojeno s prohlídkou školy
               a výtvarným tvořením, 16.00 - ZRUŠENO
 •   4. 3.   Den otevřených dveří na I. stupni (ul. Kladenská) - přijďte si prohlédnout školu, zeptat se na to,
              co Vás zajímá, 15.00 - 17.30 - ZRUŠENO
 •   9. 4.   ZÁPIS do 1. tříd, budova v ul. Kladenská, 14.00 - 18.00
               k zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zapisujícího rodiče
               v případě, že budete žádat o odklad povinné šk. docházky, přineste také doporučení praktického
               lékaře a doporučení školského poradenského zařízení      
 • květen  Seznámení se školou - setkání předškoláků s jejich budoucími třídními učitelkami,
               při kterých si mohou "nanečisto" vyzkoušet, jaké to bude v jejich budoucí třídě, 16.00
               konkrétní datum bude upřesněno
 • červen  Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků, 16.30
                konkrétní datum bude upřesněno
 • 1. 9. 2021   Slavnostní zahájení šk. roku 2021/22, jízdy prvňáčků v kočárech Národního hřebčína Kladruby n. L.