INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny tři 1. třídy, budou umístěny v budově v ul. Kladenská.
1.A Mgr. Lenka Bechynská - 1. patro
1.B Mgr. Zuzana Jánská - 1. patro
1.C Mgr. Zuzana Komendová - přízemí

Informace k nástupu prvňáčků obdrželi rodiče na třídních schůzkách 17. 6. 2020.
Závazné přihlášky do školní družiny obdrží rodiče 1. září.
Školní rok začne i pro prvňáčky 1. 9. v 8.00, po společném zahájení se budou děti moc povozit v kočárech Národního hřebčína Kladruby n. L.
Žáci mají v prvních dnech zkrácenou výuku:
středa 2. 9. do 9.40 - 2 vyučovací hodiny
čtvrtek 3. 9. do 10.45 - 3 vyučovací hodiny.
V dalších dnech probíhá výuka již podle rozvrhu.
Školní družina bude fungovat od 2. 9. 2020.

Děkujeme všem rodičům za projevenou důvěru, za to, že jste nechali zapsat svoje dítě na naši školu. Budeme se snažit, aby od nás v roce 2029 odcházel dospívající člověk, který zde získá nejen potřebné vědomosti, ale bude také patřičně tolerantní, empatický a vědomý si toho, že vzdělání je v životě člověka velmi důležité, i když ne to nejdůležitější.

Fotografie ze zápisu na šk. rok 2019/20 si můžete prohlédnout ve Fotogalerii ve složce Zápis nebo na této adrese
https://zssmprelouc.rajce.idnes.cz/Zapis_2019

 

CO BY MĚL VÁŠ PŘEDŠKOLÁČEK UMĚT A ZNÁT

Vážení rodiče,
Vaše dítě by se mělo do školy především těšit!
Pokud si chcete být jisti, že je na školní docházku připraveno, pokud pátráte, co by mělo Vaše dítě při nástupu do školy umět, můžete se inspirovat ZDE.
Neberte ale tato doporučení příliš dogmaticky, děti se v tomto věku velmi rychle vyvíjejí a zdokonalují.

Školní zralost a připravenost dítěte na ZŠ - rozhovor s psycholožkou Mgr. Lenkou Čermákovou - ZDE. 

AKCE POŘÁDANÉ BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20 PRO PŘEDŠKOLÁČKY A JEJICH RODIČE

 • 25. 10.  U školy snad straší?! - strašidelná procházka parkem u školy v ul. Kladenská, 19.00
 • 18. 11.  Den otevřených dveří v 1. třídách - přijďte se podívat na výuku do současných 1. tříd, 8.00 - 10.45
 • 30. 11.  Adventní sobota - tvořivé dílny s adventní a vánoční tematikou
 • 22. 1.    Zimní dílnička pro předškoláky - setkání budoucích prvňáčků, rodičů a učitelů, spojeno s prohlídkou školy
               a výtvarným tvořením, 16.00
 • 12. 3.   Den otevřených dveří na I. stupni (ul. Kladenská) - přijďte si prohlédnout školu, zeptat se na to,
              co Vás zajímá, 15.00 - 17.30 - NEKONÁ SE
 •   3. 4.   ZÁPIS do 1. tříd, budova v ul. Kladenská, 14.00 - 18.00 - NEKONÁ SE
               k zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zapisujícího rodiče
               v případě, že budete žádat o odklad povinné šk. docházky, přineste také doporučení praktického
               lékaře a doporučení školského poradenského zařízení      
 • 21. 5.   Seznámení se školou - setkání předškoláků s jejich budoucími třídními učitelkami,
              při kterých si mohou "nanečisto" vyzkoušet, jaké to bude v jejich budoucí třídě, 16.00 - NEKONÁ SE
 • 17. 6.   Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků, 16.30
 •   1. 9.   Slavnostní zahájení školního roku 2020/21, jízdy prvňáčků v kočárech Národního hřebčína Kladruby n. L.

 

Fotografie z prvního školního dne prvňáčků v roce 2019/20 můžete prohlédnout ve Fotogalerii ve složce 
První školní den nebo na této adrese
https://zssmprelouc.rajce.idnes.cz/Prvni_skolni_den_2019/