INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

ZÁPIS - DUBEN 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.
Zápisy budou probíhat v dubnu, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  
Termín zápisu bude 6. – 8. 4. 2020, pro děti žádající o odklad 28. 4. 2020.

Podrobnosti k průběhu zápisu a možnostem, jak dítě zapsat, najdete ZDE.

Prosíme rodiče, aby si připravili dokumenty, které od nás obdrželi prostřednictvím MŠ, nebo si je vytiskli (viz odkazy níže), a přinesli je do školy již vyplněné. Jedná se o Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisový lístek. Pokud budete žádat o odklad, ještě Žádost o odklad povinné školní docházky. Samozřejmě bude možné vyplnit dané dokumenty i na místě. 

Dítě musí zapsat jeho zákonný zástupce (opatrovník, pěstoun).
S sebou přineste rodný list dítěte a doklad totožnosti (nejlépe občanský průkaz) zákonného zástupce.

Při zápisu musíte vyplnit:
- pokud nebudete žádat o odklad povinné školní docházky
          Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisový lístek
- pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky a máte již doporučení školského poradenského zařízení
  a doporučení dětského lékaře
          Žádost o odklad
- pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky a nemáte ještě doporučení školského poradenského
  zařízení nebo doporučení dětského lékaře
          Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Zápisový lístek i Žádost o odklad

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Zápisový lístek

Žádost o odklad povinné školní docházky

Z prostorových důvodů není možné otevřít více než tři první třídy naplněné do počtu 27 žáků. Přednostně budou přijati žáci ze spádové oblasti naší ZŠ.

Více informací k průběhu zápisu, odkladu, předčasnému nástupu do školy apod. najdete ZDE.

Fotografie ze zápisu na šk. rok 2019/20 si můžete prohlédnout ve Fotogalerii ve složce Zápis nebo na této adrese
https://zssmprelouc.rajce.idnes.cz/Zapis_2019

 

CO BY MĚL VÁŠ PŘEDŠKOLÁČEK UMĚT A ZNÁT

Vážení rodiče,
Vaše dítě by se mělo do školy především těšit!
Pokud si chcete být jisti, že je na školní docházku připraveno, pokud pátráte, co by mělo Vaše dítě při nástupu do školy umět, můžete se inspirovat ZDE.
Neberte ale tato doporučení příliš dogmaticky, děti se v tomto věku velmi rychle vyvíjejí a zdokonalují.

Školní zralost a připravenost dítěte na ZŠ - rozhovor s psycholožkou Mgr. Lenkou Čermákovou - ZDE. 

AKCE POŘÁDANÉ BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20 PRO PŘEDŠKOLÁČKY A JEJICH RODIČE

 • 25. 10.  U školy snad straší?! - strašidelná procházka parkem u školy v ul. Kladenská, 19.00
 • 18. 11.  Den otevřených dveří v 1. třídách - přijďte se podívat na výuku do současných 1. tříd, 8.00 - 10.45
 • 30. 11.  Adventní sobota - tvořivé dílny s adventní a vánoční tematikou
 • 22. 1.    Zimní dílnička pro předškoláky - setkání budoucích prvňáčků, rodičů a učitelů, spojeno s prohlídkou školy
               a výtvarným tvořením, 16.00
 • 12. 3.   Den otevřených dveří na I. stupni (ul. Kladenská) - přijďte si prohlédnout školu, zeptat se na to,
              co Vás zajímá, 15.00 - 17.30 - NEKONÁ SE
 •   3. 4.   ZÁPIS do 1. tříd, budova v ul. Kladenská, 14.00 - 18.00 - NEKONÁ SE
               k zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zapisujícího rodiče
               v případě, že budete žádat o odklad povinné šk. docházky, přineste také doporučení praktického
               lékaře a doporučení školského poradenského zařízení      
 • 21. 5.   Seznámení se školou - setkání předškoláků s jejich budoucími třídními učitelkami,
              při kterých si mohou "nanečisto" vyzkoušet, jaké to bude v jejich budoucí třídě, 16.00
 • 17. 6.   Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků, 16.30
 •   1. 9.   Slavnostní zahájení školního roku 2020/21, jízdy prvňáčků v kočárech hřebčína Kladruby n. L.

 

Fotografie z prvního školního dne prvňáčků v roce 2019/20 můžete prohlédnout ve Fotogalerii ve složce 
První školní den nebo na této adrese
https://zssmprelouc.rajce.idnes.cz/Prvni_skolni_den_2019/