Dodatečný zápis pouze pro ukrajinské žáky se koná 3. 6. 2022, 8.00 - 14.00 v budově v ul. Smetanova.
S sebou přineste:
- doklad totožnosti dítěte (pas, rodný list, vízum)
- doklad totožnosti zákonného zástupce (pas, vízum ke strpění)
- doklad o adrese faktického pobytu (nájemní smlouva, čestné prohlášení vlastníka nemovitosti) 
Pokud se v tomto čase nemůžete s dítětem k zápisu dostavit, domluvte se na jiném termínu na t. č. 466 959 228.

ZÁPIS 2022

Výsledky zápisu do 1. tříd pro šk. rok 2022/23 najdete ZDE

Zápis do 1. tříd proběhl 22. 4. 2022.
K zápisu přišlo 102 dětí - 20 z nich bude mít odklad povinné školní docházky
                                      - 70 dětí bylo přijato
                                      - 12 dětí bylo nepřijato
Rodiče všech dětí, kteří nejsou přijati na naši školu, jsme vyrozuměli.
Další kolo zápisu - pouze pro ukrajinské žáky - se bude konat 3. 6. 2022, 8.00 - 14.00.

Žáci budou rozděleni do tří prvních tříd s třídními učitelkami:
1.A Mgr. Renáta Šťastná
1.B Mgr. Martina Mrkvičková
1.C Mgr. Michaela Pavlíková
S rozdělením dětí do tříd a budoucími učitelkami se seznámíte 31. 5. na akci pro předškoláčky "Seznámení se školou". 
Uskuteční se od 16.00 v budově v ul. Kladenská, kde byl také zápis. Děti zde zůstanou hodinu bez rodičů ve svém budoucím kolektivu se svojí budoucí učitelkou. Rodiče si je poté, v 17.00, na stejném místě vyzvednou. Chceme touto akcí co nejvíce zjednodušit a zpříjemnit Vašim dětem vstup do školy. Účast samozřejmě není povinná, ale rozhodně ji doporučujeme. 
Na 14. 6. 16.30 je naplánována schůzka rodičů budoucích prvňáčků.

Fotografie ze zápisu si můžete prohlédnout na: https://skolaprelouc.rajce.idnes.cz/…22/

  

CO BY MĚL VÁŠ PŘEDŠKOLÁČEK UMĚT A ZNÁT

Vážení rodiče,
Vaše dítě by se mělo do školy především těšit!
Pokud si chcete být jisti, že je na školní docházku připraveno, pokud pátráte, co by mělo Vaše dítě při nástupu do školy umět, můžete se inspirovat ZDE.
Neberte ale tato doporučení příliš dogmaticky, děti se v tomto věku velmi rychle vyvíjejí a zdokonalují.

Školní zralost a připravenost dítěte na ZŠ - rozhovor s psycholožkou Mgr. Lenkou Čermákovou - ZDE. 

AKCE NAPLÁNOVANÉ PRO PŘEDŠKOLÁČKY A JEJICH RODIČE NA ŠK. ROK 2021/22
vše se bude samozřejmě odvíjet od momentální epidemiologické situace a vládních nařízení pro školy

 • 26. 10.  U školy snad straší?! - strašidelná procházka parkem u školy, 19.00 - zrušeno
 • 24. 2.    Zimní dílnička pro předškoláky - setkání budoucích prvňáčků, rodičů a učitelů, spojeno s prohlídkou školy
               a výtvarným tvořením, 16.00 - tuto akci z důvodu epidemiologické situace RUŠÍME
 • 15. 3.    Den otevřených dveří na I. stupni (ul. Kladenská) - přijďte si prohlédnout školu, zeptat se na to,
               co Vás zajímá, 15.00 - 17.00
 • 22. 4.    ZÁPIS do 1. tříd, budova v ul. Kladenská, 14.00 - 18.00
               k zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zapisujícího rodiče
 • 31. 5.   Seznámení se školou - setkání předškoláků v již známém kolektivu budoucích spolužáků,
                s jejich budoucí třídní učitelkou, 16.00
 • 14. 6.   Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků, 16.30
 • 1. 9. 2022    slavnostní zahájení školního roku 2022/23, jízdy prvňáčků v kočárech hřebčína Kladruby n. L.

Fotografie z prvního školního dne prvňáčků v roce 2021/22 si můžete prohlédnout ve Fotogalerii ve složce
První školní den 2021 nebo na této adrese:

https://skolaprelouc.rajce.idnes.cz/1._skolni_den_2021_22