Vzhledem k uplynutí funkčního období stávající školské rady k 31. 12. 2020, je třeba ustavit radu novou. Z rozhodnutí zřizovatele je školská rada šestičlenná, složená ze dvou zástupců zřizovatele, dvou zástupců pedagogických pracovníků školy a dvou zástupců zákonných zástupců žáků. Zřizovatel své zástupce jmenuje, ostatní musí být zvoleni.

Volby zástupců z řad zákonných zástupců žáků budou probíhat ve dnech třídních schůzek:
19. 11. 2020 v budově I. stupně, ul. Kladenská
24. 11. 2020 v budovách v ul. Smetanova a Školní
po oba dva dny od 16.15 do 17.15.
Pokud se z důvodu epidemiologické situace třídní schůzky nebudou konat, oznámíme Vám jiný termín nebo jiný systém pro odevzdávání hlasovacích lístků.

Více informací k volbám obdržíte e-mailem od třídních učitelů nebo najdete ZDE.

Úkoly školské rady:

a)      vyjadřuje se k návrhu ŠVP

b)      schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

c)      schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

d)      schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

e)      podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

f)       projednává návrh rozpočtu organizace a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

g)      projednává inspekční zprávy ČŠI                                                                                                                          

1. 1. 2018 zahájila činnost školská rada, v pořadí pátá na naší škole. Její mandát trvá do 31. 12. 2020. 

Do této školské rady byli  zvoleni zástupci:

Z řad pedagogického sboru:

  • Mgr. Dana Dostálová
  • Mgr. Ladislav Hejný

Z řad zákonných zástupců  žáků:

  • Mgr. Šárka Sovová, učitelka Gymnázium Přelouč
  • Ing. Jana Babková, odborná referentka Univerzita Pardubice

Zástupci zřizovatele:

  • Ing. Zdena Kumstýřová, charita Přelouč
  • Martin Macháček, vedoucí odboru bezpečnosti, Paramo Pardubice

Předsedou ŠR byl zvolen Martin Macháček, její místopředsedkyní Mgr. Šárka Sovová.

Své náměty, připomínky a dotazy můžete ŠR posílat na adresu               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zápisy ze školské rady:

20. 3. 2018

9. 10. 2018

12. 3. 2019

1. 10. 2019

2. 3. 2020

2. 10. 2020